LFVs trafikstatistik: Askmolnet i fjol ger stor ökning i år

Under årets fyra första månader ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med 12 procent. Det är dock en siffra som ska tas med en nypa salt eftersom jämförelsen nu inkluderar april 2010 då askmolnet från Island ställde stora delar av det europeiska flyget.

- Utöver askmolnseffekten fortsätter flyget ändå att utvecklas starkt överlag. Sedan maj 2010 har vi haft en stadig tillväxt kring 5-6 %. Det blir därför extra intressant att följa upp maj månads trafik under 2011 då vi för första gången på mycket lång tid får två ”normalmånader” att jämföra utvecklingen mellan, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket LFV.
Skälen till att flyget fortsätter att öka är en stark svensk ekonomi med åtföljande stor efterfrågan på affärsresor liksom en stor reslust i övrigt hos svenskarna.
– LFVs årsprognos om en trafikökning på omkring 3 procent ligger fortfarande fast. Det skulle innebära en total trafikvolym på cirka 675 000 rörelser i det svenska luftrummet under 2011, säger Lars Ahlm.
Dock finns det också en oro vad gäller besparingarna många EU-länder brottas med, situationen i Mellanöstern, samt kostnadsutvecklingen för bränslet.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar