Ljudvallen bruten, svenska LFV medverkar till genombrott

I Amsterdam skrevs ett nytt kapitel i flygtrafikledningens historia. Europa och USA har enats om att fortsatt utveckling ska ske under samma paraply. Målet är att skapa ett gemensamt luftrum, ett Single Sky, som spänner över hela jordgloben. Ett stort genombrott för den civila luftfarten, konstaterar Thomas Allard, generaldirektör för LFV.

Under decennier har kapplöpningen mellan Europa och USA varit knivskarp. Kampen har gällt vilken teknik eller metod som ska etableras som standard inom flygtrafikledning. SEASAR på den Europeiska kontinenten har matchat NextGen från Nordamerika. Svenska Luftfartsverket LFV har haft en ledande position i det europeiska utvecklingsarbetet.
- Vi har skrivit historia. Att signera detta samarbetsdokument med amerikanarna är ett stort genombrott för den civila luftfarten. Samtidigt är det ett kvitto för den kompetens och kvalité som våra medarbetare har inom LFV, konstaterar generaldirektör Thomas Allard.
- Flygbranschen är pressad och då är det självklart att vi ska möta varandra och använda det bästa. Nyttan är viktigast och hur vi genomför det till en rimlig kostnad. Det är ändå flygresenärer, flygbolag och flygplatser som ska betala i slutändan, konstaterar förhandlaren Kevin Chamness från USA.

Initiativet leds av europeiska A6, en sammanslutning av Europas ledande flygtrafikleverantörer där LFV ingår som en del, och amerikanska FAA. Syftet är att korta tiden från utvecklingsarbete till praktiskt genomförande, vilket ska ge förbättringar och lägre kostnader för alla delar i flygets värdekedja.
- Detta är en förutsättning om vi ska klara klimat- och miljöutmaningarna, tillväxten i branschen och kraven på lägre bränsleförbrukning och utsläpp. Vi kan inte kampas längre utan måste möta de behov som samhället ställer på oss, säger Chamness.
- Vi tar ansvar och tar här ett djärvare steg än beslutsfattarna. Detta är en insikt vi som leverantörer kommit fram till. Vi tror att vår gemensamma kunskap om flygledning och teknologisk överföring mellan kontinenterna kan göra skillnad. Inte i morgon, men inom närtid, tillägger Allard.

För mer information kontakta:
Thomas Allard, generaldirektör        0768-992014
Niclas Gustavsson, direktör affärsutveckling    0708-693259
Carl Selling, kommunikationsdirektör        0733-520908

LFV ansvarar för drift, underhåll och investeringar av den svenska delen av flygets infrastruktur samt flygtrafikledning vid 35 flygplatser och 2 kontrollcentraler som leder trafiken i det övre luftrummet. Finansiering sker genom trafikavgifter. Som enda nation klarar LFV att hantera militär och civil trafik i en integrerad trafikmiljö. LFV har 1300 anställda, omsätter närmare 2,3 miljarder kronor och är ledande inom grönt flyg vad gäller starter, landningar och flygvägar. Genom bildandet av det funktionella luftrumsblocket med Danmark, arbetet med utvidgning av detta till Storbritannien och Irland samt initiativen i Östersjöregionen medverkar LFV till utvecklingsarbetet i Europa. Inom konsortiet Noracon- Sesar har  LFV årligen LFV tilldelats priser för sitt utvecklingsarbete med fjärrstyrda torn, det dansk-svenska samarbetet om ett gemensamt luftrum och miljö- och kapacitetsprojekt.

Prenumerera

Dokument & länkar