Luftrumsrörelserna ner första halvåret

Luftrumsrörelserna i svenskt luftrum minskade med knappt en procent under det första halvåret 2012 jämfört med 2011. Det visar färsk statistik från Luftfartsverket, LFV.

LFV mäter luftrumsrörelserna för de tre kategorierna inrikes, utrikes och överflygande, alltså flygtrafik utan start och landning i Sverige. Av de tre kategorierna minskade inrikes med knappt 4 procent och utrikes med 1 procent medan överflygande trafik ökade med drygt 1 procent under perioden januari-juni 2012 jämfört med samma period 2011.
LFVs prognos för helåret pekar på en minskning av antalet luftrumsrörelser med cirka 1 procent.
Under juni månad minskade volymen med drygt 2 procent.

För mera information kontakta Lars Ahlm, omvärldsanalytiker LFV, på telefon 011-192207.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera