Nytt trafikflöde för flyget in till Stockholm

Pressmeddelande 2012-08-22

Från och med i morgon den 23 augusti ändrar LFV metodiken och därmed flödet för den trafik som från söder flyger in och ska landa på Arlanda eller Bromma. Skälet till förändringen är att det i dag finns ett kapacitetsproblem för ankommande trafik via Trosa. Inpasseringspunkten TRS (Trosa) kompletteras med ytterligare en punkt, NILUG, som ligger öster om Trosa. Detta skapar en möjlighet till dubbla spår mot Arlanda och Bromma.

Trosa är den enskilt mest trafikerade inpasseringspunkten till Stockholm Terminalområde. Den används främst för ankommande trafik söderifrån till både Arlanda och Bromma. Ett antal flyg passerar också ut via Trosa.

Stor trafikökning
Trafiken till Bromma har ökat med cirka 8 procent sedan 2009 och till Arlanda har trafiken ökat med cirka 5 procent under samma period. I huvudsak är det trafik via Trosa som står för ökningen. På grund av detta finns det i dag ett kapacitetsproblem för ankommande trafik via Trosa. Konsekvensen för flygbolagen har varit restriktioner i Stockholmscentralens sektor 2, främst under högtrafikmånaderna.

Ändrade övningssektorer
Att separera inflödet mot Bromma och Arlanda har länge varit önskvärt för att förenkla och effektivisera trafikavvecklingen. Möjligheten till detta har dock begränsats av utformningen på militära övningsområden öster om Trosa.

I december 2011 kom Försvarsmakten och LFV fram till en lösning som innebar att flödet in via Trosa kunde delas upp i två spår. En justering av ett antal militära övningssektorer gjordes vilket frigjorde utrymme öster om Trosa.

Mer överblickbar turordning
Till Bromma kommer trafiken fortsätta att färdplanera via Trosa och till Arlanda kommer trafiken att färdplanera via en ny punkt, NILUG, i ett något mer östligt spår.
Två separata inpasseringspunkter innebär att det i ett tidigare skede blir sidoseparation mellan flödena utan att man som idag aktivt behöver leda trafiken för att få motsvarade separation.
Denna sidoseparation frigör kapacitet i sektor 2 genom att trafiken och turordningen blir mer överblickbar och de respektive flödena kan sjunkas/hanteras mer oberoende av varandra.

Förändringen träder i kraft natten mellan onsdag och torsdag 22-23 augusti 2012. Så den trafik som kommer till Arlanda söderifrån på torsdagsmorgonen och därefter kommer alltså att klareras via NILUG i ställer för Trosa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera