Ökat antal flygrörelser i februari

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 2 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013. Utrikestrafiken ökade mest. Det visar LFVs trafikstatistik.

Utrikestrafiken ökade med 4 procent medan inrikestrafiken och överflygande trafik ökade med en halv respektive 1 procent. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige.
Februari månads siffror innebär att antalet flygrörelser i svenskt luftrum har ökat med knappt 3 procent under årets två första månader jämfört med 2013.
Luftrumsrörelserna i Europa ökade med drygt 2 procent i januari 2014. Trafiken ligger därmed på ungefär samma nivå som 2010.

För mer information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

---------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 250 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder på 30 platser i Sverige och vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. 2013 omsatte vi 3,1 miljarder kronor. Vårt huvudkontor ligger i Norrköping.

Taggar:

Prenumerera