Överflygande trafik ökade mest i september

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 5 procent i september. Den överflygande trafiken ökade mest. Ackumulerat för årets första nio månader är tillväxten knappt 9 procent jämfört med motsvarande period 2010.

- Även om den underliggande tillväxten är stark och med största sannolikhet kommer att bestå året ut, förväntar vi oss inte samma starka tillväxt under den resterande delen av 2011, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker hos LFV. Det finns allt fler tecken på en avmattning av trafikutvecklingen till stor del beroende på den finansiella oron i omvärlden.

I september ökade inrikestrafiken med drygt 4 procent och utrikestrafiken med knappt 5 procent. Överflygande trafik – alltså flyg som varken startar eller landar i Sverige – ökade med drygt 5 procent. Det totala antalet luftrumsrörelser till och med september är 532 000; LFVs prognos för helåret 2011 pekar mot 685 000 rörelser.

- En tidig indikator på ett trendbrott i trafikutvecklingen brukar fraktverksamheten vara. Eftersom den för närvarande viker kraftigt kan vi, om det historiska mönstret håller i sig, även förvänta oss lägre passagerarvolymer framöver. Då är det troligtvis bara en tidsfråga innan vi märker av detta i form av minskat kapacitetsutbud och därmed färre luftrumsrörelser, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV Koncern Kommunikation och Marknad

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar