Sjunde månaden i rad med tillväxt för flyget

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt fem procent i november 2010. Det innebär sjunde månaden i rad med en tillväxttakt på omkring fem procent. Efter elva månader är antalet flygrörelser 1,5 procent fler än i fjol.

– Det är fortfarande utrikestrafiken som står för den största tillväxten. Vi har sett denna trend under en längre tid vilken hänger samman med att den svenska ekonomin utvecklas positivt, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket (LFV).
Medan utrikestrafiken ökade med drygt sju procent i november ökade antalet överflygningar med knappt sex procent. Inrikes minskade marginellt.
Ackumulerat för årets första elva månader är trafikökningen 1,5 procent jämfört med samma period 2009. Överflygningarna och utrikestrafiken har ökat medan inrikestrafiken har minskat totalt sett.
– Vi tror att december månad kommer att utvecklas i linje med året i övrigt. På årsbasis förväntar vi oss därmed en total trafikvolymstillväxt på någonstans mellan 1,5 och 2,0 procent jämfört med 2009 vilket skulle innebära en total trafikvolym på cirka 655 000 rörelser i svenskt luftrum under 2010, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar