Stark inledning på 2011 för flyget

Svenskt flyg inledde 2011 starkt. Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med 8 procent jämfört med januari 2010 och uppgick till 51 000. Utrikestrafiken ökade mest, med 11 procent.

– En tillväxt med 11 procent på utrikestrafiken är mycket även om januari 2010 var en förhållandevis svag månad. Det vi ser är resultatet av en stark svensk ekonomi, en stark krona och stor reslust, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket (LFV).
Även inrikestrafiken och den överflygande trafiken – flygtrafik utan start eller landning i Sverige – ökade, båda med drygt sex procent.
- Med Europatrafiken som draglok förväntar vi oss en trafikökning på omkring 3 procent 2011 jämfört med 2010. Det skulle innebära en total trafikvolym på cirka 675 000 rörelser i det svenska luftrummet, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar