Stor ökning för flyget 2011

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökade med 8 procent under 2011. Det innebär drygt 706 000 flygrörelser under fjolåret. Även för 2012 räknar LFV med en ökning, om än lägre.

Lars Ahlm är omvärldsanalytiker på LFV och han ser flera förklaringar till fjolårets stora trafikökning:
- Svensk ekonomi är stark, näringslivet går på högvarv vilket innebär många affärsresor, vi reser mycket inom och utom landet och vi ser ett ökat utländskt intresse för svenska destinationer.


Under 2011 ökade inrikesflyget och överflygande trafik med drygt 7 procent medan utrikestrafiken ökade med över 9 procent. Överflygande trafik är flyg utan start eller landning i Sverige.

LFVs prognos för 2012 pekar på fortsatt tillväxt för flyget även om ökningen spås bli betydligt mindre än under 2011:
– Vi räknar med en ökning på drygt 1 procent. En tidig indikator på ett trendbrott i trafikutvecklingen brukar frakten vara och vi ser att den viker nu. Dessutom är det osäkert hur världsekonomin kommer att utvecklas och flygbolagen oroas över ökade kostnader för flygbränsle, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera