Stort steg taget på väg mot danskt-svenskt luftrum

Sverige och Danmark har tagit ett stort steg mot ett gemensamt luftrum. Vid årsskiftet integrerades delar av de båda moderbolagen LFVs och Naviairs verksamhet i det gemensamma bolaget NUAC. År 2012 är integrationen komplett och de båda ländernas luftrum ett.

- Med ett gemensamt luftrum och en gemensam flygtrafikledning går Danmark och Sverige i bräschen för en europeisk utveckling av flygtrafikledningen som gynnar luftfarten, samhället och miljön, säger NUAC:s verkställande direktör Peter Fältsjö.

Det dansk-svenska samarbetet kring ett gemensamt luftrum som nu förverkligas har en lång historia. Det har pågått under hela 00-talet och lever väl upp till de intentioner som EU har om en effektivare flygtrafiktjänst. I ett europeiskt perspektiv är samarbete över nationsgränserna nyckeln till en effektivare och billigare flygtrafiktjänst som gynnar flygpassagerarna i form av kortare flygtider, flygbolagen får lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp och därmed minskar också flygets miljöpåverkan.

Realiseringen av planerna tog ordentlig fart 2009 när den svenska och danska regeringen skrev under ett avtal om att göra de båda ländernas luftrum till ett gemensamt luftrumsblock som heter DK/SE FAB.

NUAC:s verksamhet kommer att omfatta flygtrafikledning en route, det vill säga flygtrafik som är på väg till och från en flygplats i Danmark eller Sverige eller flyger genom luftrummet utan start eller landning här. Flygtrafiktjänsten i tornen vid flygplatserna kommer liksom tidigare att skötas av lokal flygtrafiktjänsten.

För mer information om NUAC, kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar