Sverige och Danmark skriver europeisk luftfartshistoria

Den 1 juli skrevs europeisk luftfartshistoria. Från det datumet driver svenska LFV och danska Naviair gemensam flygtrafiktjänst i det samägda bolaget NUAC i det svensk-danska luftrummet. Det är ett samarbete som går i takt med EU:s strävan mot färre nationella luftrum.

Europa har i dag ungefär lika många luftrum som nationer. För luften finns inga gränser men för flyget innebär nationsgränserna i luften att luftrummet inte utnyttjas maximalt. Restriktioner i olika länders luftrum kan leda till att flygbolagen inte kan flyga raka vägar med ökad bränsleåtgång och ökade utsläpp som följd. För resenären innebär det längre restid.
Detta vill EU komma tillrätta med och därför har man krav på EU:s medlemsländer att de senast i december i år ska ha upprättat så kallade funktionella luftrumsblock, alltså avtal mellan två eller flera stater om gemensamt utnyttjande av luftrummet. Sedan kan flygtrafiktjänsten bedrivas i respektive lands regi eller, som i svensk-danska fallet, i ett gemensamt ägt bolag.

Just nu finns nio FAB-initiativ i Europa (FAB=functional airspace block eller funktionella luftrumsblock). Det största är FABEC med Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Holland och Schweiz som omfattar 55 procent av det europeiska luftrummet. Irland och Storbritannien hanterar flygtrafik i ett gemensamt luftrum men de båda ländernas flygtrafiktjänster är inte sammanslagna. Det kommer däremot Sveriges och Danmarks att vara.
– Med FAB-ar utnyttjar man den gemensamma tillgången luftrummet bättre. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans med Naviair och är övertygade om att ett ökat samarbete över nationsgränserna är en framgångsväg för flyget, säger LFVs generaldirektör Thomas Allard.

EU utnämnde 2011 det svensk-danska samarbetet om ett gemensamt luftrum till ett av Europas tio mest lyckade projekt inom transportområdet. Det ursprungliga urvalet var så stort som 400 projekt som får ekonomiskt stöd från EU.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 200 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera

Dokument & länkar