Tydlig inbromsning för flyget

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökade visserligen med knappt 4 procent i februari, men det beror till stor del på skottdagen. Det är tydligt att fjolårets tillväxt avtar.

- Om det inte varit ett skottår i år med en extra dag i februari månad hade tillväxten stannat vid mindre än 1 procent, det vill säga i stort sett uteblivit. Dessutom var det en vardag mer i januari 2012 jämfört med 2011, vilket innebär att utvecklingen så här långt in på 2012 är ganska skakig, säger Lars Ahlm, analytiker och omvärldsbevakare på LFV.

I februari ökade antalet flygrörelser i inrikestrafiken med drygt 5 procent, i utrikestrafiken med drygt 2 procent medan den överflygande trafiken, trafik utan start eller landning i Sverige, ökade med knappt 5 procent. Allt jämfört med februari 2011.

LFVs senaste helårsprognos är från oktober 2011:

– Då trodde vi på en ökning på en procent under 2012, men mot bakgrund av utvecklingen de senaste månaderna kommer vi nog att få revidera prognosen neråt, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 35 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Prenumerera

Dokument & länkar