Uppgång för flyget under 2010

Stark svensk ekonomi och reslust är förklaringar till att antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 2 procent under 2010. Det innebär 655 000 flygrörelser under fjolåret eller 11 000 fler än under 2009.

– Vi har en bra bit kvar till rekordåret 2008 men en ökning under ett fjolår med askkris och tidvis besvärliga väderförhållanden visar på flygets betydelse, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på Luftfartsverket (LFV).
Ända sedan maj – efter askkrisen – har flyget ökat månad för månad. Utrikestrafiken stod för den största ökningen under fjolåret med en uppgång på 4 procent medan överflygande trafik ökade med 2 procent. Inrikestrafiken minskade med 2 procent under fjolåret.
- Den svenska ekonomins starka utveckling efter finanskrisen 2008-2009 är den grundläggande bakomliggande orsaken till trafikökningen. Näringslivet ökar produktionstakten vilket bland annat resulterar i allt fler affärsresenärer. Den svenska kronan har också haft en gynnsam utveckling. Flyg föder flyg och vår starka reslust i kombination med ett ökat destinationsutbud till relativt låga priser återspeglas helt klart i volymtillväxt, säger Lars Ahlm.
LFV räknar med en fortsatt trafiktillväxt även under 2011:
– På årsbasis tror vi på en tillväxt på cirka 3 procent jämfört med 2010 vilket skulle innebära en total trafikvolym på omkring 675 000 rörelser i svenskt luftrum under 2011, säger Lars Ahlm.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 400 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar