Utrikesflyget växte mest under starkt första halvår

Antal luftrumsrörelser i svenskt luftrum ökade med tio procent under första halvåret 2011. Störst tillväxt visar utrikesflyget.

- Året har inletts mycket positivt och vi förväntar oss att trafiktillväxten fortsätter med främst Europatrafiken som draglok. Vad det gäller långdistanslinjerna, vilkas volym återfinns såväl hos utrikestrafiken som hos överflygarna, räknar vi också med en viss tillväxt även om det här finns en större osäkerhet främst beroende på oljeprisutvecklingen, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker hos LFV.

Under första halvåret ökade utrikesflyget med 13 procent och inrikesflyget och överflygande trafik (trafik utan start eller landning i Sverige) med 9 procent. Ökningstalen innebär att antalet luftrumsrörelser under årets sex första månader uppgick till 346 000.
- Mot bakgrund av första halvårets starka tillväxt har LFV reviderat prognosen för 2011 till en ökning på 4,5 procent vilket skulle innebära 685 000 rörelser i svenskt luftrum under året, säger Lars Ahlm.

För juni månad var trafikökningen knappt 4 procent.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars Ahlm, telefon 0708-39 22 07.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

Följ flyget via LFVs RSS-flöden
Flyginformation. Vid större störningar i flygtrafiken publiceras information om omfattning, orsak och hur länge det beräknas pågå.
Nyheter.
På www.lfv.se publiceras nyheter om flygbranschen i allmänhet och om LFV.
Pressmeddelanden.
Här kan du prenumerera på pressmeddelanden från LFV.

Starta prenumerationen genom att surfa in på www.lfv.se och klicka på symbolen för RSS-flöden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar