Vulkanutbrottet och konsekvenserna för svenskt luftrum

Vulkanutbrottet på Island påverkar för närvarande inte svenskt luftrum. Luftfartsverket LFV har börjat arbeta enligt de operativa rutiner som gäller om ett askmoln skulle påverka flygtrafiken över Sverige.

Vi gör det samordnat med Transportstyrelsen som är den myndighet som fastställer vilka regler som gäller i det svenska luftrummet. LFV samordnar också arbetet med andra flygtrafiktjänster och myndigheter i Europa.
Arbetet bygger på de prognoser som Volcanic Ash Advisory Centre i London ger ut och som sedan synkroniseras med SMHI.
Inriktningen är, precis som vid vulkanutbrottet 2010, att inom gällande regelverk hålla så stor del av flygtrafiken som möjligt i gång.
Idag söndag kväll säger prognosen att under det närmaste dygnet kommer svenskt luftrum inte att beröras av askmolnet och inga åtgärder är därför vidtagna. LFV följer utvecklingen mycket nära och i samarbete med övriga Europa.
Passagerare som undrar hur utvecklingen för deras flyg eller destination ser ut hänvisas till respektive flygbolag.

Följ trafikinformationen på lfv.se med RSS
LFV uppdaterar webbplatsen lfv.se med aktuell trafikinformation. Trafikinformationen kan följas via RSS-flöde. För mer information se http://www.lfv.se/sv/RSS1/.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LFV är ett affärsverk med 1 350 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 38 flygplatser runt om i Sverige. Vi omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har vårt huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar