17 helt nya aktörer när landstinget fördelar kulturstöd för 2018

Drygt 63 miljoner kronor har fördelats i verksamhetsstöd enligt kulturnämndens nya riktlinjer. De nya regionala kulturstöden öppnar för nya grupper, och 17 kulturaktörer är helt nya som mottagare av verksamhetsstöd.

- Landstinget stöder kulturlivet eftersom det gör Stockholms län rikare i flera bemärkelser. Stockholmarna får tillgång till en variation av kulturupplevelser. Kulturaktörer får möjlighet att verka och växa. Och hela länet berikas av skaparkraften och den attraktivitet det medför för Stockholmsregionen.

Det säger kulturnämndens ordförande Gunnel Orselius-Dahl. I går tog landstingets kulturnämnd beslut om verksamhetsstöd för 2018 på förslag från kulturförvaltningen.

- Vi har förändrat kulturstöden för att fler aktörer ska kunna få stöd – och bidra till att berika våra liv och vårt län. Det är väldigt roligt att hela 17 aktörer nu får verksamhetsstöd för första gången. Ett exempel är Historieberättarna, som med en rad olika konstnärliga uttryck arbetar med att ge röst åt människor vars röster annars inte är så starka, till exempel ensamkommande flyktingbarn, berättar Gunnel Orselius-Dahl (L).

Verksamhetsstöd från landstingets kulturnämnd

63 167 000 kronor har fördelats till 88 verksamheter, efter 119 inkomna ansökningar.

15 aktörer får flerårigt verksamhetsstöd, fem på två år och tio på tre år. (30 aktörer fick 2017 flerårigt verksamhetsstöd, dvs 2018 är år två.)

17 aktörer har tidigare inte fått verksamhetsstöd.

Ett exempel på en ny mottagare är Historieberättarna – en ideell förening som arbetar med film, animation, ljud, berättande och andra konstuttryck. Föreningens syfte är att arbeta för allas lika värde och mänskliga rättigheter. Föreningen har speciellt arbetat mycket med att låta ensamkommande barn berätta sina historier i egna filmer, och beviljas 300 000 kr per år i tre år.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Gunnel Orselius Dahl finns här: https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/gunnel-orselius-dahl--l--ordforande-landstingets-kulturnamnd,c2037947

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Vi har förändrat kulturstöden för att fler aktörer ska kunna få stöd – och bidra till att berika våra liv och vårt län. Det är väldigt roligt att hela 17 aktörer nu får verksamhetsstöd för första gången.
Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande landstingets kulturnämnd