Dela

Kontakt

Citat

De digitala vårdtjänsterna och 1177 Vårdguidens personliga e-tjänster har visat sin enorma styrka under pandemin. Behovet av information och kontakt med vården är högre än vanligt, och då är våra digitala tjänster helt avgörande. Särskilt glädjande är att antalet inloggningar nu ökar snabbast hos invånare över 60 år, vilket visar att de används alltmer av riskgrupperna för Covid-19. De underlättar och skapar trygghet för stockholmarna, och de underlättar också för vårdpersonalen som fortsätter att slita hårdare än någonsin.
Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott.
Tack vare gott samarbete mellan många olika parter i regionen kan vi vaccinera allt fler stockholmare för varje vecka som går. Det är komplicerade projekt att sätta ihop på ofta ganska kort tid, men vi kan vara trygga med de förberedelser som görs. Om bara vaccinleveranserna fungerar så kommer alla stockholmare snart successivt att kunna få sin första spruta.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm
– Forskning om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en rad olika områden. Därför är det viktigare än någonsin att lyfta kulturens potential inom vården, vilket Region Stockholm vill göra med denna webbutbildning.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm
– Vi vill genom denna satsning hylla vårdpersonalen som gjort denna digitala utveckling möjlig under brinnande kris, men också ge konkret inspiration och stöd till andra vårdgivare genom ökad kunskapsspridning.
Daniel Forslund, ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm
– Det här är oacceptabelt. Om legitimerad vårdpersonal erbjuder ovetenskapliga och kvinnoförtryckande ingrepp har de förbrukat allt förtroende och bör inte ha kvar sin legitimation.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm.
Vår högsta prioritering är att bygga ut den nära vården med vårdcentraler och BVC, och erbjuda alla som vill en fast namngiven husläkare. Vi behöver öppna fler mottagningar i områden där behoven är störst och befolkningen växer.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och Liberalernas gruppledare i landstinget
Den moderna vården ska finnas där du behöver den – också i din dator eller smarta telefon. Oavsett om du har tillfälliga hälsobesvär, eller om du lever med en svår eller långvarig sjukdom.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Alla ska känna friheten att tryggt kunna ta pendeln – och fler ska lockas av en mer attraktiv pendeltågstrafik. För många stationer är i dag ödsliga, svårtillgängliga eller allmänt sunkiga.
Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och Liberalernas talesperson kring kollektivtrafiken
Mest nöjda är de invånare som varit patienter – de som verkligen har haft kontakt med vården. Men vi behöver fler husläkare för att primärvården ska bli ännu starkare, tryggare och tillgängligare för alla stockholmare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Under de pilottester vi genomfört har journalen via nätet varit uppskattad av både barnmorskor och gravida, och vi är glada över att nu göra den brett tillgänglig.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vår digitala vårdgaranti innebär att patienten ska kunna välja hur de vill kontakta vården. E-tjänster, telefon eller videobesök ska vara lika naturliga delar av vårdutbudet som ett besök på plats hos läkaren, psykologen eller sjuksköterskan på en mottagning, säger innovationslandstingsrådet
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Fler patienter ska kunna få glädje av snabba och smidiga digitala vårdkontakter. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta om utbyggnad av digital vård till fler vårdområden som gynnar inte minst personer med långvarig eller kronisk sjukdom.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
7 av 10 störningar i pendeltågstrafiken är kopplade till brister i infrastrukturen. På kort sikt går det att öka trafiken genom en uppgradering av signalsystemet i Citybanan. Om staten inte tar sitt ansvar behöver landstinget kliva in och förskottera medel.
Sara Svanström (L), trafikpolitisk talesperson Liberalerna, vice ordförande landstingets trafiknämnd
Med riktade insatser kan vården nå fler av dem som skulle ha nytta av fysisk aktivitet – men som kanske inte har kunskapen, verktygen eller vanan att vara fysiskt aktiv i vardagen.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Eftersom det kan vara svårt att komma igång med bra vanor också när vi vet att vi borde, så inför vi hälsopedagoger i vården.
Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets psykiatriberedning
Det är inte de äldre som ska behöva samordna vården med tiotals vårdkontakter, det är vården som ska samordnas för de äldre.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och Liberalernas nationella talesperson i sjukvårdsfrågor
jag är glad att Ersta kunde lägga det bästa anbudet. De idéburna vårdgivarna är viktiga för vården.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
En viktig åtgärd för att göra kollektivtrafiken till en tryggare plats är att stärka skyddet för dem som ska bidra till tryggheten.
Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden
Äldre stockholmare ska ha en trygg vård, i hela länet. En vård som håller samman, utan glapp. En vård där den äldres egna val och preferenser spelar roll – där man kan välja och välja bort vårdgivare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Landstinget måste bli bättre på införa och använda innovativa lösningar för att kunna ge stockholmarna bättre service och våra medarbetare bättre arbetsverktyg.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Minst lika viktigt som patientavgiften är att vi får en samlad syn på tekniken, juridiken och det medicinska innehållet så att de digitala vårdbesöken kan fortsätta utvecklas och inkluderas som en självklar del av vårdutbudet
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi fortsätter att bygga ut våra e-tjänster för att göra dem ännu smidigare för invånarna, och från 2018 skärper vi kraven på vårdgivarna så att de måste kunna möta sina patienter även på nätet.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
I Stockholms läns landsting erbjuder vi alla medarbetare som behöver en kompletterande vaccination, så vill vi liberaler att det ser ut överallt. Ingen ska av misstag bli smittbärare på till exempel en avdelning med nyfödda, sjuka äldre eller cancersjuka
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Fortbildning ska vara en möjlighet för alla läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal - åliggandet vilar på vårdgivaren, att se till att de får den möjligheten.
Anna Starbrink (L), ordförande Liberalernas välfärdskommission och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm
Att kunna ta del av sin egen medicinska information stärker patienternas ställning och trygghet – och gör patienterna mer involverade i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi vill bygga ut primärvården och satsar därför för andra året i rad extra på våra vårdcentraler runtom i Stockholms län. I fjol 140 miljoner och nu ytterligare 125 miljoner.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Videobesök och andra digitala vårdmöten kan inte ersätta alla fysiska läkarbesök, men är ett viktigt komplement som gör vården mer tillgänglig och individanpassad för mig som patient.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Våra patienter vill inte bara kunna välja vem man besöker i vården, utan också kunna välja hur man genomför sitt besök.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi har förändrat kulturstöden för att fler aktörer ska kunna få stöd – och bidra till att berika våra liv och vårt län. Det är väldigt roligt att hela 17 aktörer nu får verksamhetsstöd för första gången.
Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande landstingets kulturnämnd
Alla stockholmare ska kunna träffa sin husläkare i tid. Därför ska vi ekonomiskt belöna vårdcentraler som tar emot fler besök och kortar väntetider.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Med denna satsning kommer vi kunna skrota och ersätta gamla IT-system och faxar, ge vårdpersonalen en betydligt bättre arbetsmiljö samt skapa möjligheter att förbättra såväl effektivitet som kvalitet i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vården är en avancerad verksamhet fylld av professionella människor, självklart ska de ha tillgång till moderna IT-lösningar.
Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd
Syftet med sprutbyte är inte bara att hindra smittspridning utan också att kunna erbjuda fler människor möjlighet till hälsa och vägar ut ur missbruk.
Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets hälso- och psykiatriberedning
Landstinget ska möjliggöra professionell kultur som kan nå fler stockholmare – och göra så kulturen kan bidra till hälsa och glädje i en växande, attraktiv region.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande
Alltmer forskning pekar på att kultur har betydelse för hur vi mår. Det konstnärligas kraft märks inte minst i våra hjärnor.
Anna Starbrink (L), kultur- och hälso- & sjukvårdslandstingsråd
Stockholmarna har fått ökad makt över sin hälsa och viktiga beslut i sin vardag tack vare vårdvalen.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Barnen är den viktigaste målgruppen för vår kulturverksamhet, och det gäller särskilt barn som vårdas inom sjukvården.
Anna Starbrink (L), kulturlandstingsråd
Vi vill organisera länets kulturverksamheter med fokus på mer kultur för invånarna i Stockholms län.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande
Ofriheten i narkotikans spår drabbar både de som är fast i ett beroende och deras anhöriga. Vi vill nå fler med den hjälp vården kan erbjuda.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Vi landsting behöver bli bättre på att stödja alla våra kreativa medarbetare som vill kunna utveckla vården genom att erbjuda både pengar och metodstöd.
Daniel Forslund (L), nnovationslandstingsråd
Att få ett nytt hjärta eller en fungerande njure är något av det största och vackraste vi kan få hjälp med, av en medmänniska och av sjukvården.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.
Stockholmarna behöver fler läkare för att vi ska kunna säkerställa en god och jämlik vård. Alla vårdgivare ska delta i utbildningen av specialistläkare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Kostnadsfri utomhusteater är ett sätt för fler stockholmare att ta del av kulturen.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande Stockholms läns landsting
När man halkat igenom maskorna i samhällets skyddsnät måste man åtminstone kunna lita på att den medicinska hjälp man behöver fungerar fullt ut.
Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets beredning för hälsa, psykiatri och jämlik vård
Vi uppmanar regeringen att undersöka hur man kan erbjuda HPV-vaccinet även åt hiv-positiva och åt män som har sex med män
Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och jämlik vård
Förarlösa bussar skulle ge kollektivtrafikanterna möjlighet till flexiblare resor, en ökad frihet som vi vill att fler stockholmare på sikt ska få ta del av.
Sara Svanström, vice ordförande (L) i landstingets trafiknämnd
Vi ser fram emot att kunna genomföra ett innovativt och teknikvänligt försök med förarlösa bussar här på Lidingö.
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd på Lidingö
Vi måste våga satsa mer på framtidens miljövänliga och effektiva teknik.
Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden på Lidingö
Artificiell intelligens kan hjälpa oss att använda vårdens resurser mer effektivt, förebygga, diagnostisera och behandla.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Framtidens vård är redan här – och den måste snabbare komma stockholmarna till del.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp