3,5 miljoner mer till barnkultur i vården

Landstinget organiserar om sin kulturverksamhet och frigör 3,5 miljoner kronor för mer kultur i vården för barn. Organisationen förenklas då flera länskulturfunktioner blir en del av i kulturförvaltningen.

- Barnen är den viktigaste målgruppen för vår kulturverksamhet, och det gäller särskilt barn som vårdas inom sjukvården. Clowner, dans eller någon annan kulturform kan ge tillfälle att skratta och få tänka på något annat en stund – att låta sjuka barn få vara bara barn, helt enkelt. Därför är jag glad att vi kan göra den här omprioriteringen till förmån för barnens kultur.

Det säger kulturlandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Organisationsförändringen innebär att två s.k. länskulturfunktioner, Dans i Stockholm och regionbiblioteket, 2018 blir en del av kulturförvaltningen. Samtidigt ses Länsmuseets uppdrag och verksamhet över. Fokus flyttar från utställningslokaler till utökad digital tillgänglighet för hela länets invånare. Kulturnämnden föreslås besluta om förändringarna i samband med sin budget för 2018, som behandlas på sammanträdet 25 oktober.

- Länsmuseet har få besökare i sina fysiska lokaler men genom att ta klivet över till ett modernt, digitalt museum kan vi göra utställningar och program intressanta och nåbara för många fler. Det ska gynna både invånare i Stockholms län och besökare, säger Anna Starbrink (L).

Stockholms län inväntar regeringens beslut om att ingå i den s.k. kultursamverkansmodellen. Länsmusiken förblir till dess en fristående organisation.

- Vi vill organisera länets kulturverksamheter med fokus på mer kultur för invånarna i Stockholms län. Vi gör en omorganisation för att i framtiden kunna lägga mer energi och resurser på innehållet i verksamheterna.

Det säger kulturnämndens ordförande Gunnel Orselius-Dahl (L)

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Pressbild Gunnel Orselius Dahl finns här: https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/gunnel-orselius-dahl--l--ordforande-landstingets-kulturnamnd,c2037947

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Barnen är den viktigaste målgruppen för vår kulturverksamhet, och det gäller särskilt barn som vårdas inom sjukvården.
Anna Starbrink (L), kulturlandstingsråd
Vi vill organisera länets kulturverksamheter med fokus på mer kultur för invånarna i Stockholms län.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande