Landstinget presenterar Sveriges första innovationsbokslut

Report this content

Nu presenterar Stockholms läns landsting sitt innovationsbokslut – det första i Sverige som redovisar landstingets samlade innovationsarbete under 2017. Sedan 2014 har mycket hänt för att öka utvecklingstempot: en ny sammanhållen innovationsorganisation, en gemensam innovationsstrategi och en innovationsfond på 15 miljoner kronor årligen.

- Landstinget måste bli bättre på införa och använda innovativa lösningar för att kunna ge stockholmarna bättre service och våra medarbetare bättre arbetsverktyg. Nya arbetssätt, bättre metoder och nya tekniska lösningar skapar stor nytta för patienter och resenärer, och bidrar till en bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare. Innovationsbokslutet är en viktig kontrollpunkt för att se att vi är på rätt väg – och det är vi! säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Under 2017 har det intensiva arbetet fortsatt med att göra innovation till fråga för hela landstingets organisation, där fokus breddas från enskilda innovationsprojekt till ett metodiskt och strukturerat arbete för att öka förmågan att snabbare testa, införa och sprida nyskapande lösningar på konkreta problem. Genom den nya organisationen SLL Innovation, som består av lokala innovationsenheter på alla de större sjukhusen, SLSO och Tiohundra i Norrtälje med stöd av ett centralt samordningskansli, har landstinget fått mer systematik i innovationsarbetet. Detta är något som också återspeglas i bokslutet.

- Det är omöjligt att inte bli djupt imponerad och stolt över den bredd av innovationsaktiviteter som bedrivits under 2017 i hela vår verksamhet. Vårdens medarbetare får nu en chans att själva utveckla och förbättra sin egen arbetsplats, och över 200 företagssamarbeten har rapporterats där nya lösningar skapar samhällsnytta. Landstinget tecknar dessutom alltfler innovationspartnerskap med nytänkande innovatörer och entreprenörer, vilket gynnar både landstinget och företagsklimatet i hela Stockholmsregionen, fortsätter Daniel Forslund (L).

Fakta – SLL:s arbete med innovation under 2017 i korthet:

Under 2017 har arbetet varit intensivt och i februari beslutade landstingsfullmäktige att skapa en sammanhållen innovationsverksamhet under namnet SLL Innovation. Med en stark bas i sjukvårdens verksamhet på sjukhus och vårdcentraler och med stöd av ett centralt samordningskansli bedrivs ett aktivt arbete för att stödja medarbetardriven innovation, underlätta för samarbeten med företag och forskare samt med att kartlägga och ta bort strukturella hinder för utveckling. Gemensamma projekt för digital idéhantering samt hantering av immateriella rättigheter har startats upp.

Från Innovationsfonden har 37 projekt finansierats under året och ytterligare en utlysning har genomförts under hösten. Dessutom har en uppföljning av de första årens projekt genomförts med positivt resultat. Utvärderingen kan läsas här: http://sllinnovation.se/artikel/utvarderingen-av-innovationsfonden-publicerad

Mål och indikatorer för innovation har under året införts i landstingets övergripande  målstyrningsprocess. Hundratals företagssamarbeten har varit igång – alltifrån ett nytt smart stasband till utbildningsstöd inför ryggradsoperationer med hjälp av avancerad AR- och 3D-navigationsteknik. Under året har både nya testmiljöer etablerats samt befintliga miljöer utvecklats och ett stort antal företag har samverkat med landstinget för att pröva ut om nya produkter och tjänster är säkra och skapar värde.

Flera åtgärder har vidtagits för att modernisera avtal, ersättningssystem och regelverk så att de inte hindrar innovation, liksom fler insatser för främja innovation och utveckling i inköps- och upphandlingsprocesser.

Stockholms läns landsting är det första landsting som presenterar ett innovationsbokslut. Läs hela innovationsbokslutet här:

http://sllinnovation.se/artikel/stockholms-lans-landstings-forsta-innovationsbokslut

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Daniel Forslund finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/mf170915-1p0a6927,m17909

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Landstinget måste bli bättre på införa och använda innovativa lösningar för att kunna ge stockholmarna bättre service och våra medarbetare bättre arbetsverktyg.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd