Ny webbplats ger stöd och inspiration för en digifysisk sjukvård

Report this content

I syfte att underlätta för vårdgivare i Region Stockholm att ta nästa steg mot att kombinera digitala och fysiska arbetssätt har webbplatsen Jobba digifysiskt tagits fram. Med goda exempel, inspiration och tips syftar webbplatsen till att stödja och inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård.

– Coronapandemin och dess konsekvenser har visat vikten av att kunna kombinera fysiska och digitala arbetssätt inom vården. Med webbplatsen Jobba digifysiskt synliggörs de möjligheter och nyttor som uppkommer med ett digifysiskt arbetssätt för både patienten och medarbetaren. Detta flexibla arbetssätt ger en ökad tillgänglighet och delaktighet för invånaren, samtidigt som den ger vårdpersonalen värdefulla och effektiva verktyg, säger Daniel Forslund (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet.

Digifysiska arbetssätt handlar om att ersätta eller komplettera ett fysiskt arbetssätt med ett digitalt för att göra något bättre – för patienten, medarbetarna och verksamheten. I en tid när behovet är som störst att kunna erbjuda patienterna vård, trygghet och kontinuitet på distans, vill Region Stockholm underlätta utvecklingen genom att öka kunskapsutbytet mellan medarbetare och vårdgivare, samt ge stöd till ledare och verksamhetschefer i denna komplexa förändringsprocess.

– Vi vill genom denna satsning hylla vårdpersonalen som gjort denna digitala utveckling möjlig under brinnande kris, men också ge konkret inspiration och stöd till andra vårdgivare genom ökad kunskapsspridning. Digitalisering handlar inte bara om att införa nya tekniska verktyg, utan framförallt om att utveckla nya arbetssätt och metoder som tillvaratar nyttan av både det fysiska och digitala. Att se så många goda exempel på vårdverksamheternas digitala omställning är väldigt inspirerande och hoppingivande under en svår pandemi, fortsätter Daniel Forslund.

Uppdraget att satsa på digital kompetens i vården gavs av regionfullmäktige 2019, och arbetet med att ta fram webbplatsen påbörjades av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning under pandemiåret 2020. Webbplatsen lanserades i februari 2021 och bygger på olika vårdverksamheters erfarenheter och utveckling mot ett ökat digifysiskt arbetssätt. 

De vårdgivare som har varit med och bidragit till innehållet har kunnat göra det trots den höga arbetsbelastningen med anledning av pandemin. Projektet har varit mycket lyhört för vårdgivarnas arbetsbelastning och anpassat projektarbetet med tanke på de särskilda omständigheter som råder. Deltagandet är helt frivilligt och de vårdgivare som medverkar har gjort det med en stark önskan om att dela sina egna erfarenheter för att hjälpa andra i deras utvecklingsarbete i en tid när den behövs som mest. Webbplatsen fortsätter att utvecklas med fler goda exempel under 2021.

 

Webbplatsen jobbadigifysiskt.se består av tre delar: 

 
  • Goda exempel: Artiklar och filmer med verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter, medarbetare och verksamhet. 

  • Utforska arbetssätt: Exempel på olika arbetssätt som kan komplettera eller ersätta något som görs på ett mer fysiskt sätt idag. 
  • Att leda förändring: Inspiration och tips för att underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.

 

Maria Marteleur Kommunikatör, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 070-0011061, maria.landergard-marteleur@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Daniel Forslund finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/mf170915-1p0a6927,m17909

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Med webbplatsen Jobba digifysiskt synliggörs de möjligheter och nyttor som uppkommer med ett digifysiskt arbetssätt för både patienten och medarbetaren.
Twittra det här

Citat

– Vi vill genom denna satsning hylla vårdpersonalen som gjort denna digitala utveckling möjlig under brinnande kris, men också ge konkret inspiration och stöd till andra vårdgivare genom ökad kunskapsspridning.
Daniel Forslund, ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm