Kultur kan aktivera hjärnan

Dans mot Parkinsons sjukdom eller musik mot depressioner? Landstinget satsar på kultur som ett recept mot ohälsa.

 

- Alltmer forskning pekar på att kultur har betydelse för hur vi mår. Det konstnärligas kraft märks inte minst i våra hjärnor. Därför ska landstinget stödja utveckling, användning och ökad kunskap kring metoder som kan stärka hjärnan och hälsan.

Det säger kultur- och hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående landstingets stöd till projektet "Den kulturella hjärnan". Projektet startade 2013 med stöd av kulturnämnden där Anna Starbrink då var ordförande. Nu förlängs stödet ett år med ytterligare 400 000 kronor.

Exempel på forskning och tillämpning är självvald musik i neuro-rehabilitering, dans för att bromsa symtom vid Parkinsons sjukdom och musikterapi vid depressioner och vissa psykotiska tillstånd.

- Kulturen har många och stora positiva effekter i våra liv. Det är spännande att se hur dans, musik och andra konstformer också kan bromsa sjukdomsutveckling och stärka vår hälsa, säger kulturnämndens ordförande Gunnel Orselius-Dahl (L).

Läs mer på kulturellahjarnan.se

Kulturnämnden fattade beslut om stödet till "Den kulturella hjärnan" på sitt sammanträde 25 oktober.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m18104

Pressbild Gunnel Orselius Dahl finns här: https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/gunnel-orselius-dahl--l--ordforande-landstingets-kulturnamnd,c2037947

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Alltmer forskning pekar på att kultur har betydelse för hur vi mår. Det konstnärligas kraft märks inte minst i våra hjärnor.
Anna Starbrink (L), kultur- och hälso- & sjukvårdslandstingsråd