Alliansen: Äldrevården mer tillgänglig i hela Stockholms län

Report this content

Den specialiserade äldresjukvården, geriatriken, ska byggas ut i hela Stockholms län. Geriatriken kommer finnas kvar i både Bromma och Danderyd. Framtidens geriatrik innebär utbyggnad framför allt i södra Stockholms län, och förberedelser för ett nytt sammanhållet vårdval.

 

- Äldre stockholmare ska ha en trygg vård, i hela länet. En vård som håller samman, utan glapp. En vård där den äldres egna val och preferenser spelar roll – där man kan välja och välja bort vårdgivare. Därför satsar vi på en utbyggd geriatrik, och ett nytt sammanhållet vårdval, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Ett brett utbud av geriatriska platser och ett bättre samspel mellan alla aktörer runt de äldre patienterna innebär en tryggare och mer tillgänglig sjukvård. Äldres vård och omsorg behöver bli mindre fragmenterad och organiseras tydligare runt den enskildas egna behov, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

- Vi förändrar nu vården för seniorer för att göra det enklare för patienterna och öka deras möjlighet att bestämma över sin egen vård. Vi tar också fram en plan som tar ett helhetsgrepp. De kommande åren ökar antalet äldre patienter i Stockholms län kraftigt. Därför stärker vi geriatriken och bygger ut med många fler vårdplatser, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

- Valfriheten ska gälla alla, oberoende av ålder. Därför ser vi mycket fram emot ett vårdval även inom geriatriken så att vi kan leverera en mer utbyggd och nära vård i hela Stockholmsregionen, säger gruppledaren i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin (C).

Framtidens geriatrik – i flera steg

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås 10 april besluta om framtiden för geriatriken på flera platser:

  • Löwetgeriatriken och Nackageriatriken ska upphandlas (omfattar i dag 127 + 140 miljoner kronor)
  • Brommageriatriken (222 mnkr) drivs av Stockholms sjukhem och får förlängt avtal
  • Sabbatsbergs-, Jakoksbergs- och Danderyds/Sollentuna-geriatriken (206 + 170 + 171 mnkr) drivs fortsatt av landstingsförvaltningen SLSO

Nya geriatriska vårdavdelningar byggs på Sollentuna sjukhus. Danderydsgeriatriken ska också finnas kvar i framtiden för att möta ökande vårdbehov.

Landstinget ska på Alliansens uppdrag utreda framtidens behov av utbyggd geriatrik med tyngdpunkt i södra delarna av Stockholms län.

Nytt Vårdval Seniorvård

Alliansen vill se en mer sammanhållen vård och omsorg för äldre, som omfattar geriatrik integrerat med andra vårdområden med inriktning mot äldre. Därför ska ett nytt gemensamt och sammanhållet vårdval införas. Det betyder samtidigt att äldre patienter får en ökad valfrihet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås 10 april besluta om att införa vårdval för geriatrisk sluten- och öppenvård för vårdgivare med egna lokaler.

PRESSKONTAKT

Rasmus Jonlund, kommunikationschef (L), 070-737 41 83

Caroline Cederquist, presschef (M), 070-737 58 66

Simon Olsson, pressekreterare (KD), 070-737 43 21

Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Äldre stockholmare ska ha en trygg vård, i hela länet. En vård som håller samman, utan glapp. En vård där den äldres egna val och preferenser spelar roll – där man kan välja och välja bort vårdgivare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd