Politiskt spel viktigare än att fler kvinnor får mammografi för Vänsterpartiet

Report this content

Idag fanns möjligheten att utöka möjligheten till mammografi och därmed kunna förhindra att fler drabbas av bröstcancer. Liberalerna i Region Stockholm valde att ge sitt stöd till Vänsterpartiets förslag i regionstyrelsen om att slopa den övre åldersgränsen för mammografi i Region Stockholm. När förslaget såg ut att få majoritet fick Vänsterpartiet i sista sekund kalla fötter och valde istället att ge sitt stöd till majoritetens förslag om att – på sittande möte – återremittera ärendet.

- Idag gick vi miste om en möjlighet att ge alla kvinnor över 40 år rätt till mammografi, därför att Vänsterpartiet tyckte att det var viktigare att hålla sig väl med Socialdemokraterna än att stödja sin egen politik, säger oppositionsregionrådet Amelie Tarschys Ingre (L).

- Rätten till vård ska inte avgöras av en människas ålder. Bröstcancer har ingen åldersgräns och det ska inte behandlingen av det heller ha. Det är hög tid för Region Stockholm att erbjuda kvinnor över 74 år mammografi och därmed förhindra att fler drabbas, säger vice gruppledare Cecilia Elving (L).

Idag är var femte kvinna som får bröstcancer äldre än 74 år. Trots det erbjuder Region Stockholm mammografi för kvinnor enbart mellan 40 och 74 års ålder. Tidig upptäckt är det starkaste vapnet mot all cancer och därför är det oerhört viktigt att mammografiscreeningen byggs ut. 

- Alla kvinnor ska känna tryggheten i att snabbt få en diagnos eller allra helst ett besked om att ingen fara föreligger. Hade Vänsterpartiet satt alla kvinnors rätt till vård före politiskt spel hade vi idag kunnat ta ett steg i rätt riktning för att ge fler kvinnor möjlighet till mammografi. Jag kan bara beklaga att de inte tog den möjligheten, säger Amelie Tarschys Ingre.

Prenumerera