Journalen via nätet en succé för stockholmspatienter

På bara 12 månader har möjligheten att läsa sin egen patientjournal via nätet blivit en av vårdens mest populära e-tjänster. Drygt 4 000 stockholmare loggar varje dag. I slutet av januari beräknas alla vårdgivare i Stockholms län vara anslutna till den nya e-tjänsten.

- Att själv kunna läsa sin egen journal via nätet är en viktig rättighet för våra patienter, och något vi har arbetat för i många år. Att kunna ta del av sin egen medicinska information stärker patienternas ställning och trygghet – och gör patienterna mer involverade i vården. Jag är glad att vi efter bara ett år snart är i mål med att ansluta alla länets vårdgivare till tjänsten, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Införandet av e-tjänsten Journalen via nätet inleddes i december 2016, och hittills har ca 920 000 inloggningar gjorts av ca 225 000 personer. Målet är att alla vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting ska vara anslutna till Journalen via nätet senast årsskiftet 2017/2018. Tjänsten kommer därefter ingå som en obligatorisk digital bastjänst för alla vårdgivare från och med 2018 tillsammans med webbtidbokning, eFrikort och förnyelse av recept via nätet.

Redan idag är 710 vårdenheter anslutna, från de minsta vårdcentralerna till de största sjukhusen som Södersjukhuset, och antalet ökar kontinuerligt. Under november anslöts flera stora verksamheter: hela den landstingsdrivna psykiatrin och Sachsska barnsjukhuset. 

- Oavsett hos vilken vårdgivare du får vård i hela Sverige ska du kunna se din samlade journalinformation med en säker inloggning på 1177.se, därför är vi inte i mål förrän alla vårdgivare är anslutna. Vi går nu in i en intensiv slutspurt, där vi bland annat ska ansluta Karolinska Universitetssjukhuset som är den sista stora vårdgivaren som ännu inte infört tjänsten, berättar Daniel Forslund (L).

Från och med 1 november sänktes åldersgränsen för inloggning, så att även unga patienter från 16 år möjlighet att logga in och läsa sin journal. Mellan 1 november 2016 och 30 november 2017 hade drygt 225 000 invånare i Stockholms län loggat in i Journalen via nätet. I snitt loggar 4 000 personer in varje dag.

Mer information om journalen via nätet finns här: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/Artiklar/Las-din-journal-via-natet3/

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Daniel Forslund finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/mf170915-1p0a6927,m17909

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Att kunna ta del av sin egen medicinska information stärker patienternas ställning och trygghet – och gör patienterna mer involverade i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd