Stödlinje för narkotika på gång

Personer som är beroende av narkotika och deras anhöriga bör få tillgång till en särskild stödlinje via webb och telefon. Efter en utredning ska landstinget nu diskutera hur en stödlinje kan införas.

- Narkotika skördar offer och orsakar lidande varje dag. Ofriheten i narkotikans spår drabbar både de som är fast i ett beroende och deras anhöriga. Vi vill nå fler med den hjälp vården kan erbjuda och då är en stödlinje en god idé.

Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Narkotikaanvändningen ökar, framför allt cannabis bland unga vuxna. I Stockholms läns landsting finns ett antal nationella stödlinjer, för alkohol, tobak och spel. En ny utredning visar hur en stödlinje för narkotika för narkotikaberoende kunde utformas.

- En anonym stödlinje kan göra att fler söker hjälp för sina eller sina anhörigas problem. Människor som inte söker sig till, eller inte känner till, den vård som finns att få kan ha lättare att ta kontakt via webben eller telefon. Det gör det enklare för vården att stötta, informera och nå ut med andra insatser, påpekar Anna Starbrink (L).

En stödlinje för narkotikaberoende kräver dels bemanning med hög kompetens och god erfarenhet, dels en budget på ca 1,25 miljoner kronor.

- Också människor från andra delar av Sverige kommer kunna ringa till den här stödlinjen liksom våra andra stödlinjer och då behöver vi kunna slussa vidare till vård i deras hemlän. Nu vill jag samtala med de andra partierna och med våra tjänstemän om hur vi kan utforma och finansiera en ny stödlinje för narkotikaberoende, säger Anna Starbrink (L).

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här https://liberalerna.dphoto.com/#/album/6b7a1w/photo/37691084

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera

Citat

Ofriheten i narkotikans spår drabbar både de som är fast i ett beroende och deras anhöriga. Vi vill nå fler med den hjälp vården kan erbjuda.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd