64 miljoner i kulturstöd till 89 aktörer i Stockholmsregionen

Region Stockholms kulturnämnd fördelar 64 miljoner kronor i verksamhetsstöd till 89 kulturaktörer i regionen. Flera av stöden är fleråriga. En ny stödmottagare är Riksteatern som ska inrätta en teaterkonsulent. Stödet ökar till bland andra Grafikens hus och Judiska museet.

- Ett rikt, fritt och levande kulturliv är en viktig del av Stockholmsregionen – för livskvalitet för oss som bor här, för att attrahera besökare och investerare, och för kulturen i sig. Som ny ordförande i kulturnämnden och mångårig ”föreningsmänniska” gläds jag över att vi har flera fleråriga stöd – det ger en stabilitet och möjlighet för kulturaktörer att jobba långsiktigt. De olika arrangörsföreningarna som vi stödjer är också viktiga för levande kultur i hela Stockholmsregionen, säger Cecilia Elving (L), ordförande i kulturnämnden.

Verksamhetsstödet har beslutats av Region Stockholms kulturnämnd. Nedan är några exempel på stöd som beviljats. Hela ärendet finns här: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/kulturnamnden/2019/januari/p8-verksamhetsstod-2019.pdf

Teater

Riksteatern i Stockholms län för en scenkonstkonsulent fokus på teater (ny satsning på tre år)

Finns ingen teaterkonsultent i Stockholms län, nu beviljades Riksteaterns ansökan om att inrätta en sådan funktion på, till att börja med, tre år. Syftet är att via utbildningar och skapande av nätverk främja arrangörsledet och genom t ex utbudsdagar skapa relationer mellan arrangörer och teatergrupper. Kompletterar Region Stockholms scenkonststöd.

800 tkr

Bild och from

Grafikens hus (ökat)

Grafikens Hus verkar för att tillgängliggöra den grafiska konsten med stor förankring  lokalt, regionalt och nationellt och finns sedan 2016 i Södertälje (tidigare i Mariefred, men byggnaden brann upp 2014 och man valde att flytta). Under 2019 inleds ett omfattande arbete som ska leda fram till planerad öppning i det gamla Gjuteriet som ska bli Grafikens Hus nya fastighet 2020.

Ökning från 400 till 550 tkr

Litteratur

Författarcentrum Öst (nya)

Författarcentrum öst arbetar med författarförmedling till skolor, bibliotek, företag och konferenser samt driver läs- och skrivfrämjande projekt för barn och unga.

400 tkr

Dans

Live art Collective MELO (nya).

Arbetar genreöverskridande med dans, musik och bildkonst. MELO har valt att särskilt rikta sig till en publik som vanligtvis inte nås av scenkonst, i huvudsak barn och ungdomar med funktionsnedsättning

200 tkr

Kulturarv

Judiska museet (ökning)

Under 2019 öppnar museet i nya lokaler i Gamla stan på platsen för den äldsta

bevarade synagogan i Sverige. Arbete med att iordningställa lokalerna, bygga ny

basutställning samt anställa personal för att vidareutveckla arbetet pågår inför

planerad öppning i juni 2019.

Ökning från 450 till 500 tkr

Musik

Stockholms saxofonkvartett (ny)

Kvartetten är specialiserad på kammarmusik för saxofoner och elektroakustisk

musik och framträder på festivaler, opera- och konserthus över hela världen. Saxofonkvartettens konstnärligt höga kvalitet och mångåriga erfarenhet av arbete med och för barn och unga är en viktig del i Stockholmsregionens musikutbud.

150 tkr

Pressbild på Cecilia Elving

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. Vi styr regionen i en blågrön majoritet. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera