Ålderdomlig IT i vården ska skrotas

216 miljoner avsätts åren 2017-2020 som en extra budgetsatsning för att gallra i vårdens IT-flora. Bara i Stockholms läns landsting finns det över 1600 IT-system och applikationer, dessutom ofta i flera olika versioner. Målet är att halvera antalet IT-system i vården för att förbättra arbetsmiljön, stärka patientsäkerheten – och på sikt spara miljardbelopp i onödiga driftskostnader.

– Det räcker inte att bara investera i nya moderna journalsystem i vården, utan vi måste även ta ansvar för att städa bort många av de ålderdomliga och osäkra IT-system som varje dag stjäl tid och skapar onödig stress för vårdpersonalen. Vården får inte vara ett reservat för utdöd 1990-tals teknik som övriga samhället har skrotat för länge sedan. Nu ska vi minst halvera antalet IT-system från dagens över 1 600, genom att skrota, konsolidera och arkivera föråldrade applikationer som i värsta fall utsätter patienter för onödiga risker, säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Landstinget investerar för att få utrymme för framtidens moderna teknik, men kommer få mångdubbelt tillbaka genom en miljard i lägre IT-kostnader över tio år. Då har man ännu inte beräknat värdet av den livsviktiga tid som läkare, sjuksköterskor och andra personalgrupper genom denna satsning kan lägga på patienterna istället för att tampas med dåliga IT-system.

– Vården har faktiskt inte råd att inte investera sig ur den teknik som ibland skapades före Internet, betonar Daniel Forslund.

I framtidens vårdinformationsmiljö ska vårdpersonal inte behöva göra flera inloggningar eller jonglera flera system. De ska ha intelligenta och användbara IT-verktyg som stärker patienternas säkerhet och underlättar moderna arbetssätt och enklare samverkan med patienter och forskning.

– Därför investerar vi 2,2 miljarder i framtidens vårdinformationsmiljö men satsar samtidigt rejält på den nödvändiga omställningen och avvecklingen av gamla system, berättar innovationslandstingsrådet Daniel Forslund.

Modern IT för modern hälso- och sjukvård

Mellan 2017 och 2020 avsätter Stockholms läns landsting totalt 216 miljoner kronor extra investeringsmedel för konsolidering och avveckling av befintliga IT-system och applikationer inom vården. Målet är att minst halvera antalet system från dagens drygt 1 600, vilket på sikt beräknas medföra besparingar på ca 1 miljard kronor i minskade drift-, licens- och supportkostnader över en tioårsperiod. Därutöver kan en bättre informationshantering frigöra uppemot en timma arbetstid per anställd och dag enligt uppskattningar från Vision och Läkarförbundet, tid som idag förspills på krånglande och dåligt fungerande IT-system.

SLL investerar 2,2 miljarder kronor under perioden 2017-2021 i moderna IT-lösningar för hälso- och sjukvården. Stockholms läns landsting (SLL) samarbetar inom programmet 3R – Framtidens vårdinformationsmiljö, tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Skåne för att tillsammans skapa framtidens vårdinformationsmiljö. Målet är att utifrån verksamhetens och patienternas behov av information utforma kravställningar för en välfungerande informationshantering. SLL och VGR förbereder nu en gemensam upphandling av ett nytt kärnsystem, en upphandlingsprocess som planeras inledas under hösten 2016.

Begreppet vårdinformationsmiljö avser funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet som ska skapa processtöd för verksamhet och invånare. Patientens information ska vara tillgänglig vid varje kontakt med olika vårdgivare. IT-lösningarna ska knyta samman olika vårdgivare och forskning i ett nätverk runt patienten, stärka patientsäkerheten, underlätta moderna effektiva arbetssätt och bidra till effektiv resursanvändning.

För mer information:

Rasmus Jonlund, Presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, telefon: 070-737 41 83, epost: rasmus.jonlund@politik.sll.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media