Alliansen: 1 500 patienter tvingas byta vårdgivare

Flera kliniker som behandlar patienter med smärta och försämrad rörlighet försvinner i Stockholms län, efter att den rödgröna oppositionen med hjälp av Sverigedemokraterna stoppat vårdval reumatologi. När avtalen löper ut vid årsskiftet tvingas ett stort antal patienter inom reumatologin byta vårdgivare – och vänta längre på vård.

- 1.500 patienter blir nu av med sin vårdgivare inom reumatologi. Det är patienter med långvariga vårdbehov och en långsiktig relation med sin läkare som nu blir av med både sin valfrihet och får uppleva en försämrad tillgänglighet, eftersom de rödgröna och SD stoppat vårdval reumatologi, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

- Jag är oerhört besviken över att reumatologipatienterna nu förlorar den valfrihet de tidigare har haft. Vi måste göra allt för att säkerställa att de framöver kommer ha tillgång till god vård och att läkarnas kompetens tas tillvara, säger Marie Ljungberg-Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

- Vi gör nu vad vi kan för att ge en god vård genom att Akademiskt specialistcentrum får ta emot 5 000 fler besök om året. Samtidigt ser vi att vårdval hade varit det bästa för patienterna. Vi ser stora utmaningar när det handlar om att behålla möjligheterna att driva forskningen framåt så att vi inte tappar fart i arbetet med att ge patienterna bättre vård i framtiden, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

- S och SD stoppade vårdvalet utan hänsyn till patienternas perspektiv och välmående. Det slår sönder förutsättningarna för två uppskattade företagare i vården - och riskerar att drabba patienterna hårt, säger Karin Fälldin (C), talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Fakta: Reumatologisk öppenvård

Totalt 100.000 vårdkontakter (2016), varav 18.000 hos privata vårdgivare. Akademiskt specialistcentrum, som nyöppnade i fjol, beräknas 2017 ta emot 17.000 vårdkontakter

Tre privata vårdgivares avtal löper ut 31 december 2017 och kan inte förlängas. Det berör knappt 1.900 patienter. De hänvisas initialt till Akademiskt specialistcentrum.

En av dessa reumatologer har möjlighet att fortsätta arbeta på nationella taxan vilket gör att ca 440 patienter kan fortsätta besöka samma läkare och ca 1.500 patienter får hänvisas till annan vårdgivare.

Väntetider enligt CVR, centrala väntetidsregistret 31/7: 39% av patienterna på Danderyds sjukhus och 74% på Karolinska universitetssjukhuset har väntat mer än 30 dagar. På Akademiskt specialistcentrum är väntetiden för nybesök  3-4 veckor 

 

För mer information:

Rasmus Jonlund
kommunikationschef (L)
070 737 41 83

Caroline Cederquist
presschef (M)
070 737 58 66

Simon Olsson
pressekreterare (KD)
070 737 43 21

Morgan Berglund-Williams
pressekreterare (C)
070 737 41 42

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Prenumerera