Alliansen: 35 nya vårdplatser och bättre vårdmiljöer i psykiatrin

Psykiatrin i Huddinge byggs om och byggs ut. Landstinget investerar 164 miljoner kronor på att skapa nya, bättre vårdmiljöer och arbetsmiljöer. Samtidigt utökas antalet vårdplatser till 135, de flesta i enkelrum. Nu har den första etappen öppnat.

–  I den moderna psykiatrin ska den enskilde patienten stå i centrum. Våra nya vårdmiljöer i Huddingepsykiatrin ger inte bara plats för fler att få vård – det ger också betydligt bättre förutsättningar att bedriva en god vård, bland annat med enkelrum och mindre avdelningar. En god psykiatrisk handlar både om lokaler och arbetssätt, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Den psykiska ohälsan ökar både i Stockholm och i övriga landet. Genom att satsa på en tryggare och säkrare vårdmiljö vill landstinget bidra till att kunna ge fysisk trygghet i en kanske väldigt psykiskt orolig tid för patienterna och ge förutsättning för den patientcentrerade vård där SLSO Psykiatri Sydväst ligger i framkant, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– Samarbete, samsyn och förståelse för varandras arbetssituation har varit väldigt viktigt i detta gemensamma projekt. Psykiatrins verksamhet har pågått i direkt anslutning till byggarbetsplatsen, vilket dels inneburit höga krav på säkerheten, dels att bygget inte skulle störa verksamheten. Den nära dialog som vi haft med psykiatrin tar vi med oss till andra byggprojekt, säger Paul Lindquist (M). investerings- och fastighetslandstingsråd.

Nya lokaler för psykiatrisk heldygnsvård i Huddinge

Psykiatri Sydvästs heldygnsvård kommer med de nya lokalerna bli den första av länets psykiatrikliniker som arbetar efter det som kallas personcentrerad vård. Den första etappen öppnar nu i oktober 2017, allt är helt färdigställt 2019.

  • Från 100 vårdplatser på sex avdelningar till 135 vårdplatser på nio avdelningar.
  • De flesta vårdplatserna är i enkelrum.
  • Möjliggör nya arbetssätt för tryggare, säkrare och effektivare vård

Kontakt:

Rasmus Jonlund, presschef (L) 070-737 41 83

Caroline Opsahl, pressekreterare (M), 070-737 43 35

Prenumerera