Alliansen: Fler fick vård i tid – Stockholms sjukvård ökade tillgängligheten under 2017

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin med fem procentenheter och för specialistvård med sex procentenheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett överskott på 357 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen för 2017.

– Våra satsningar på vårdcentralerna och våra samarbeten med fristående, privata vårdgivare har effekt. Tillgängligheten ökar kraftigt till den nära vården, utanför de stora sjukhusen. Nu är den stora uppgiften att sjukhusen kan använda de resurser som faktiskt finns för att rekrytera sjuksköterskor och öppna vårdplatser, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Stockholmarna ska få vård när de behöver det. Därför är det glädjande att se att tillgängligheten ökar inom flera områden. Alliansen har tillfört extra pengar till akutsjukhusen för att ytterligare korta vårdköerna. Under 2017 påbörjades förverkligandet av planerna på en ny vårdstruktur, där närakuterna ska ta emot patienter som lider av lindrigare akuta symtom och vi förbereder en intensivakut på Nya Karolinska för de svårast sjuka. Vi ser redan nu att närakuterna avlastar de stora akutsjukhusen och patienter får närmare till vård, vilket är helt enligt plan, säger akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M).

– Vi ser att kvaliteten i vården ökar på flera områden, inte minst förlossningsvården. Andelen föderskor från andra län och andra länder som föder på en förlossningsklinik i Stockholms län ökar och är nära fem gånger så stor som andelen stockholmare som föder utanför länet. Samtidigt minskar förlossningsskadorna. Vårt arbete för en trygg vård ger resultat, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

– Det är glädjande att våra satsningar på den nära vården ger resultat. Ett hus är aldrig starkare än grunden den står på, och precis så är det med sjukvården. En tillgänglig primärvård med hög kvalitet är grunden för en bättre hälso- och sjukvård i hela länet säger gruppledaren i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin (C).

Vården i siffror 2017

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning visar att:

Tillgängligheten ökar på flera områden

  • Husläkare: 85% av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 5 dagar, + 5 procentenheter jämfört med 2016
    • Nationella vårdgarantin anger 7 dagar vilket SLL uppfyller till 93 %.
  • Specialistläkare: 72 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 30 dagar, + 6 procentenheter.
    • Gäller Stockholms läns landstings egen, skärpta, vårdgaranti. Den nationella vårdgarantins 90 dagar uppfyller SLL till 94 %.
  • Behandling/operation 84 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens inom 90 dagar, oförändrat mot 2016.
    • Tillgängligheten dras ned av vård där Karolinska universitetssjukhuset är ensamutförare i länet pga universitetssjukhusets problem med tillgänglighet. Sjukhuset har upprättat ett eget vårdgarantikansli för att hjälpa patienter till vård hos andra vårdgivare inom och utom  länet. Alliansen har beslutat om en kösatsning där 340 miljoner kronor ska användas för vård hos andra vårdgivare, akutsjukhus och fristående vårdgivare, för framför allt barn och cancerpatienter.

Ekonomiskt går HSN med överskott på 357 miljoner kronor

Överskottet beror huvudsakligen på somatisk specialistvård, 229 miljoner kronor. Huvuddelen handlar om akutsjukhusens omställningsavtal, och avser främst målrelaterade ersättningar och återbetalning av ej utnyttjade ersättningar för strategiska fastighetsinvesteringar.

Den administrativa besparingen med 53 miljoner (inom HSF) har klarats fullt ut.

Läkarbesöken minskar med 1,6 procent medan andra besök ökar

Framför allt minskar husläkarbesök med -4,4 % medan sjuksköterskebesöken på vårdcentralerna ökar med 3,4 %. Det är en förändring i avsedd riktning då vi vill att fler ska kunna få snabbare hjälp av sjuksköterskor, som har kompetens att ta hand om många av de problem man vänder sig till primärvården med. Husläkarna kan då fokusera på patienter som behöver deras hjälp och kanske längre besök.

Andelen akuta besök ökade inom primärvården (husläkarmottagningar, husläkarjourer och närakuter) och minskade på akutmottagningarna.

 

PRESSKONTAKT

Rasmus Jonlund, pressansvarig (L), 070-737 41 83

Caroline Cederquist, presschef (M), 070-737 58 66

Simon Olsson, pressekreterare (KD), 070-737 43 21

Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42

Prenumerera