Alliansen: Färre i kö på Karolinska

Report this content

Vårdkön på Karolinska universitetssjukhuset för dem som väntat mer än 90 dagar på en operation har kapats med en tredjedel sedan september. Landstingsalliansens kösatsning och sjukhusens samarbete har haft effekt. Samtidigt uppfyller akutsjukhusen vårdgarantin för operationer på de flesta områden.

- Stockholm ska fortsätta ha bland landets kortaste väntetider till vård. Då behöver Karolinska universitetssjukhuset fortsätta kapa sina köer. Det är positivt att vår kösatsning från landstinget tillsammans med samarbetet mellan sjukhusen redan har haft effekt – men jag är inte nöjd förrän alla patienter kan få vård i tid, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Våra patienter ska kunna känna sig trygga med att vården finns där när den behövs. Moderaterna och Alliansen arbetar hårt för en köfri sjukvård. Därför är det också glädjande att se att vår kö-miljardsatsning redan påverkar i rätt riktning, säger Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd. 

– Vi har haft en allvarlig situation där människor har fått vänta orimligt länge på att få vård. Vi kan inte acceptera de långa köerna inom cancervården utan måste fortsätta för att göra det lättare att komma till behandling. Jag är mycket glad över att vi kan se att utvecklingen har vänt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

- Stockholmarna ska få nära vård i rätt tid. Därför är det otroligt roligt att se att alliansens kösatsningar nu ger resultat. Ännu har vi inte nått vårt mål men detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Karin Fälldin (C) gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

FAKTA: KAROLINSKAS VÅRDKÖER

Väntetiderna till operation/behandling på Karolinska universitetssjukhuset ökade under 2017. I september 2017 var som mest 3 800 personer väntande i mer än 90 dagar (vårdgarantitiden). 14 mars var antalet nere på drygt 2 500 personer, en minskning med ca 34 procent.

På individuell nivå har många hunnit få vård även om nya personer tillkommer: av dem som 15 januari väntat mer än 90 dagar har i dag 40 procent fått sin behandling eller väntar inte längre på behandling.

Akutsjukhusen uppfyller i övrigt vårdgarantin på de flesta punkter såtillvida att över 90 procent av patienterna får behandling inom 90-dagarsgränsen.

Alliansen lade före jul fram ett paket mot vårdköerna, 340 miljoner kronor i en engångssatsning för att bl.a. ge patienter från Karolinska vård på andra sjukhus. Tillsammans med ett gott samarbete mellan sjukhusen bedöms detta ha haft effekt.

PRESSKONTAKT

Rasmus Jonlund, kommunikationschef (L), 070-737 41 83

Caroline Cederquist, presschef (M), 070-737 58 66

Simon Olsson, pressekreterare (KD), 070-737 43 21

Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera