Äntligen kömiljard!

Liberalerna har varit pådrivande för att en ny, moderniserad kömiljard för vården ska införas. Vårdköerna växte kraftigt under förra mandatperioden och det är inte bra att sjuka människor får vänta i vårdköer. Därför är det mycket välkommet att en ny kömiljard nu är på plats.

Pengarna kommer framförallt att gå till de regioner som förbättrat sina kötider jämfört med förra hösten och för att regionerna ska kunna arbeta aktivt för att korta köerna generellt. Fördelningen av pengarna som presenterats idag gäller enbart för 2019, inför nästa år ska ett mer grundligt arbete göras.

-Jag hoppas att modellen kommer att belöna både de regioner som har en stabil, god tillgänglighet och ger incitament till de regioner som har ett dåligt utgångsläge att förbättra sig. Särskilt viktigt är det att väntetiderna är korta där de medicinska behoven är störst, bland annat kroniskt sjuka patienter, säger Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna

Region Stockholm har förhållandevis korta vårdköer jämfört med landet i stort. De mesta av årets pengar kommer att gå till regioner som har större problem med köer, förutsatt att de förbättrar situationen. För Stockholms del innebär kömiljarden för 2019 ett tillskott för att kunna arbeta vidare för ökad tillgänglighet. Exakt vilka belopp som landar var är ännu inte klart.

Elin Frisk
Pressekreterare
08-737 25 29
elin.frisk@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera