Barn som utsatts för sexövergrepp ska få egen specialistmottagning

Upp till 1 000 barn under 13 år kan årligen utsättas för sexuella övergrepp i Stockholms län. För snabb och rätt hjälp vill den blågröna majoriteten i Region Stockholm skapa en särskild mottagning för barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp.

- Ungefär 120 barn under 13 får varje år vård efter sexuella övergrepp, men mörkertalet är stort. Vi vill att alla barn som kommer till vården och där man misstänker sexuella övergrepp, ska tas om hand av specialister, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

I dag finns Karolinskas barnskyddsteam på tre s k Barnahus i Stockholms län. På dessa Barnahus samlas kompetens från rättsväsende och sjukvård. Många barn som kan ha utsatts för sexuella övergrepp kommer dock troligen till vården på barnakuter, närakuter eller jourmottagningar. (Barn från 13 år kan tas om hand på mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.)

Ungefär 120 barn under 13 år (och 250 barn 13-17 år) vårdas varje år med diagnosen sexuellt övergrepp. Ungefär 300 fall av sexuella övergrepp mot barn under 12 år polisanmäls varje år. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beräknar samtidigt ett stort mörkertal och att det i verkligheten kan handla om 1 000 barn per år som utsätts för sexuella övergrepp.

- I alla fall av sexuellt våld är det viktigt att kunna se tecknen, ställa rätt frågor och snabbt ge rätt stöd – både för den drabbades fysiska och psykiska hälsa, och för rättsprocessen. Mörkertalen måste minska och alla barn ska få rätt hjälp direkt. Därför föreslår vi ett utvidgat uppdrag för Karolinskas barnskyddsteam, som därmed skulle kunna fungera också som en särskild mottagning för barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, säger Anna Starbrink (L).

Den blågröna majoriteten har lagt en skrivelse påi hälso- och sjukvårdsnämnden om att ge Barnskyddsteamet också ett akutuppdrag: ”Vi föreslår en översyn av hur omhändertagandet av utsatta barn kan förbättras och hur Barnskyddsteamets uppdrag kan utvecklas för att inkludera att ta hand om de barn som misstänkts ha utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i ett akut skede.”

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera