Cancervården prisas för jämställdhetsarbete

Landstingets första jämställdhetspris tilldelas Regionalt Cancercentrum (RCC), för ett systematiskt och framgångsrikt jämställdhetsarbete. Till framgångarna räknas avgiftsfri mammografi och ett ökat deltagande i gyncancerscreening.

 

- Vården är inte jämlik och det syns också i cancervården. Regionalt Cancercentrum har ansvar att utveckla cancervården i Stockholms län och en självklar del av den utvecklingen är att göra vården mer jämställd och jämlik. Det är roligt att se hur RCC på relativt kort tid har nått framgångar så att fler kvinnor deltar i screeningprogrammen.

Det säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Regionalt Cancercentrum mottar det första jämställdhetspris som landstinget delar ut.

- Tidig upptäckt är A och O för en framgångsrik behandling av cancer. Dessförinnan kan förebyggande insatser motverka många cancerrisker. För att alla kvinnor och män, oavsett bakgrund, ska ha samma chans att undvika eller överleva en cancersjukdom är det därför så oerhört viktigt att nå ut med information och screening. RCC:s Botkyrkaprojekt med sina hälsoinformatörer är något som nu sprids till fler kommuner som Sigtuna, berättar Anna Starbrink (L).

RCC har låtit samtliga medarbetare och chefer genomgå landstingets diplomerade jämställdhets- och jämlikhetsutbildning. Därefter har man genomfört ett 30-tal fördjupningsprojekt. I Botkyrkaprojektet har man arbetat med kommun, föreningar, vård samt volontärer – lokalinvånare som varit verksamma som hälsoinformatörer. Med information på flera olika språk och med många budbärare har man nått ut med budskap om hälsosammare livsstil samt om vikten att delta i t ex mammografi och gyncancerscreening.

- Jämställd och jämlik vård går ofta hand i hand vilket visas i cancervården och i Botkyrkaprojektet. RCC:s arbete visar på behovet att utveckla nya metoder, och att både kvinnor och män kan ha olika behov utifrån utbildning, social och ekonomisk situation, osv. Jämställd vård handlar om att göra det bättre för både kvinnor och män, säger Ninos Maraha (L), vice ordförande i landstingsstyrelsen och drivande bakom jämställdhetsprisets tillkomst.

Jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset ska uppmärksamma verksamheter eller medarbetare som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. En kommitté föreslår pristagare för hälso- och sjukvårdsdirektören. Vem som helst har kunnat nominera pristagare, och nio nomineringar inkom under våren 2017.

Bedömningskriterierna är insats och bidrag för:

  • Ökad jämställdhet i bemötande, behandling eller uppföljning
  • Större kunskap om jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård
  • Normmedvetet ledarskap
  • Kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvården eller tandvården ur ett jämställdhetsperspektiv

Regionalt Cancercentrum (RCC)

RCC arbetar med jämställdhetsfrågor från ax till limpa, med allt från att införa jämställdhetskonsekvenser i verkställighetsbeslut till att anställa lokala hälsoinformatörer. Detta systematiska angreppssätt - i kombination med ett kreativt angreppssätt för att nå ut till grupper som är svåra att nå - är ett viktigt skäl till varför RCC nu föreslås som vinnare av SLL:s första jämställdhetspris. RCC:s arbete kan med fördel användas som inspiration till andra verksamheter som vill ta ett systematiskt grepp kring jämställdhet.

Botkyrkaprojektet

Ett av fördjupningsprojekten som är resultat av RCC:s jämställdhetsarbete. Hälsoinformatörerna – varav en är Dogge Doggelito från musikgruppen the Latin Kings – har möjliggjort att nå ut med information om screening till grupper som hälso- och sjukvården vanligtvis har svårt att nå ut till. Andra kommuner i RCC:s upptagningsområde har visat intresse för Botkyrkaprojektet och tre kommuner startar liknande verksamheter under 2017.

RCC har sett ett ökat deltagande i gyncancerscreeningen. Ett särskilt informationsmaterial har tagits fram kring mammografi för en invånargrupp där deltagandet är lågt.

Riktad information har utformats på olika språk och utifrån olika funktionsnedsättningar.

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, pressansvarig Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m18104

Pressbild Ninos Maraha finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/ninos-maraha--l--vice-ordforande-landstingsstyrelsen,c1923192

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera