Drönare med hjärtstartare eller artificiell intelligens för röntgenbilder: succéstart för landstingets Innovationsfond

45 innovationsprojekt på mindre än två år är resultatet hittills av landstingets innovationsfond. Idéer som kan förbättra vårdens vardag - och rädda liv. Bland de mer uppmärksammade innovationerna märks en drönare för att frakta hjärtstartare till svårtillgängliga platser t ex i Stockholms skärgård – och en robot som kan effektivisera laboratoriearbete. I går visades de pågående projekten upp, på Innovationsfondens dag i Landstingshuset.

- Många som jobbar i vården bär på kreativa idéer om hur verksamheten utvecklas och förbättras. Genom att lyssna på de som kan verksamheten bäst kan vi både förbättra vården och samtidigt stärka vårdpersonalens självkänsla genom att de bjuds in att påverka och utveckla sin arbetsplats. Ofta handlar det om nya arbetssätt eller verktyg som förenklar för vårdpersonalen i deras vardagliga jobb, och samtidigt höjer säkerheten och kvaliteten för patienterna. Ibland handlar det om innovationer som direkt skulle kunna rädda liv – som luftlandsättning av hjärtstartare i skärgården.

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L), som hösten 2014 tog initiativ till den nya innovationsfonden. Den får nu efterföljare med en liknande fond i Västra Götalandsregionen.

Varje år delas 10 miljoner kronor ut, och hittills har 249 ansökningar inkommit till de två utlysningarna under 2015 och 2016. 45 projekt har beviljats stöd om mellan 100-450 000 kronor vardera.

- Summorna är inte enorma, särskilt inte jämfört med de budgetar vi är vana vid för vården och de stora sjukhusen. Men ofta är det just de små pengarna som kan göra störst skillnad i vardagen, och gör att vi snabbare kan gå från idé till verklighet. En idé som i förlängningen kanske revolutionerar hela vården, eller i varje fall rutiner och arbetssätt för en behandling eller vårdgren.

En del projekt är väldigt konkreta– som drönaren med hjärtstartare, eller den tvåarmade samarbetsroboten Yuma ® som kan automatisera och underlätta laboratoriearbete. Artificiell intelligens som kan hjälpa till att tolka vanliga röntgenbilder snabbt och säkert hör kanske också till det lite spektakulära och praktiska. Andra idéer är inte lika uppenbara för omvärlden, som nya modeller för patientflöden till akutmottagningar eller provtagningar. Men även mer jordnära projekt har en tydlig potentiell nytta.

- Alla som någon blivit gipsade tycker förstås att det är väldigt bra om personalen har kunnat öva ordentligt – vilket man kan göra med nya redskap och attrapper som utvecklas i ett av innovationsfondens projekt. Och både vården och den patient som lider av hemorrojder kan ha stor nytta av ett nytt kirurgiskt instrument som gör att man slipper både narkos och att använda en operationssal.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@politik.sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många som jobbar i vården bär på kreativa idéer om hur verksamheten utvecklas och förbättras. Genom att lyssna på de som kan verksamheten bäst kan vi både förbättra vården och samtidigt stärka vårdpersonalens självkänsla genom att de bjuds in att påverka och utveckla sin arbetsplats.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd