Fler ska överleva lungcancer – ska bekämpas med AI och screening

Report this content

Fler överlever lungcancer – men 3 600 svenskar dör fortfarande varje år. Kvinnor drabbas numera hårdast. Region Stockholm planerar därför att testa individualiserad screening, kopplad till mammografiundersökningarna och riktad till kvinnor med högre risk att utveckla lungcancer. På Karolinska pågår samtidigt innovationsprojekt med artificiell intelligens för lungröntgen.

I dag, 12 november, uppmärksammas lungcancerdagen. Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) berättar om hur regionen arbetar mot lungcancer och släpper ett specialavsnitt av sin podd med Lungcancerföreningens vice ordförande Karin Liljelund, själv lungcancerpatient. Poddavsnittet finns att lyssna på här.

- Min far gick bort i lungcancer och jag vet vilken förfärlig sjukdom det är. De senaste årtiondena ser vi hur färre män insjuknat och det som varit en typiskt manlig cancerform numera drabbar övervägande kvinnor, där diagnoserna tyvärr inte minskar. Tidigare upptäckt och därmed tidigare behandling är det kanske enskilt viktigaste vi kan göra i dagens läge, säger Anna Starbrink (L).

- Nästa år hoppas vi kunna börja testa individualiserad lungcancerscreening för kvinnor. Det innebär att kvinnor som rökt mycket i sitt liv i samband med mammografi kan få genomgå en datortomografi av lungorna. På sikt och om projektet är framgångsrikt vill vi förstås utveckla det för både kvinnor och män – men även använda individualiserade metoder för att effektivare hitta och behandla cancer av olika slag, berättar Anna Starbrink (L).

- Mer individuell screening och behandling är en framtida framgångsväg för cancervården. Artificiell intelligens är ytterligare ett exempel på hur en modern vård kan förbättra och förenkla diagnostisering och effektivare hjälp.

FAKTA

Varje år diagnostiseras ungefär 60 000 svenskar med cancer. 2040 väntas siffran ha ökat till 100 000. Prognosen för de flesta cancerformer förbättras, men lungcanceröverlevnaden släpar efter och tidig upptäckt är viktigt för chansen till bot. Screening för bröst- och livmoderhalscancer är två bra exempel på framgångsrika insatser för att upptäcka farliga förändringar tidigt. Att låta rökande kvinnor genomgå screening med lågdos datortomografi av lungorna har i ett flertal studier visat sig leda till tidig upptäckt och förbättrad prognos.

På Karolinska universitetssjukhuset drivs ett projekt med AI för lungröntgen, med stöd av regionens innovationsfond och i ett europeiskt samarbete.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera