Flexiblare öppettider och videobesök på ungdomsmottagningar

Report this content

Fler stora ungdomsmottagningar med lördagsöppet, och flexibla öppettider som säkrar de mindre ungdomsmottagningarnas verksamhet, föreslås inför 2021. Det nya avtalet för ungdomsmottagningarna innehåller också satsningar på videobesök, och internetbehandling, samt mer utåtriktad verksamhet för klassbesök och grupper, för totalt 3,3 miljoner kronor.

- Sex och samlevnad har varit viktiga frågor för unga i alla tider – och i internets och de sociala mediernas tidevarv är blir ungdomsmottagningen viktigare än någonsin. En personlig kontakt som bygger på kunskap och förtroende – oavsett om det sker vid ett fysiskt besök eller på nätet – är vad ungdomsmottagningen ska erbjuda. Det stödet ska finnas över hela länet, på tider och platser när unga behöver det. Därför är jag särskilt glad över att säkra de små ungdomsmottagningarnas framtid och att stärka de digitala kontaktvägarna. 

Det säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Mycket av förändringarna handlar om ett mer flexibelt och modernt regelverk, men vi satsar extra på videobesök för ökad digital tillgänglighet. På långtidsverkande preventivmedel för att bättre förebygga oönskade graviditeter och öka unga kvinnors trygghet och frihet. Och på att stärka den förebyggande arbetet för ungas hälsa genom en särskild ersättning för gruppverksamheter och för klasser som besöker ungdomsmottagningen, berättar Anna Starbrink (L).

Urval av förändringar för ungdomsmottagningarna i avtal 2021

Avtalet med SLSO (Region Stockholms egenregiverksamhet för närsjukvård) avser den medicinska delen av verksamheten på 28 av länets ungdomsmottagningar. Kommunerna svarar för den kurativa verksamheten.

Förändring och förstärkning vid Odenplan och Liljeholmen

Vid Odenplan har två ungdomsmottagningar bedrivits. När avtalet för Stockholms stads utbildningsförvaltning löper ut vid årsskiftet sker istället en förstärkning av närbelägna Odenplans ungdomsmottagning. Förstärkning kommer även ske när Midsommarkransens mottagning flyttar till Liljeholmen.

Lördagsöppet                           

Mottagningar som kommer ha lördagsöppet är Gullmarsplan och Odenplan. Midsommarkransens mottagning kommer flytta nästa år till större lokaler i Liljeholmen och därmed utöka sin bemanning.  Det finns planer på att även där ha lördagsöppet. 

Differentierade krav på öppettider 

För att säkra god kvalitet och bemanning på mindre ungdomsmottagningar får mottagningar med färre än 5 000 ungdomar i upptagningsområdet möjlighet att bedriva verksamhet mindre än 40 timmar i veckan, men minst 24 timmar. Den medverkande kommunen måste godkänna ändringen. 

Rörlig ersättning för klassbesök och gruppverksamhet 

Tidigare har klassbesök och gruppverksamhet ingått i den fasta ersättningen. För att stärka det utåtriktade och förebyggande arbetet införs en särskild, rörlig ersättning. Exempel på gruppverksamhet är ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness och stresshantering. Beräknad kostnad 1,3 miljoner kronor.

Extra ersättning för långtidsverkande preventivmedel 

För att stimulera till mer förskrivning av långtidsverkande och säkrare preventivmedel som spiral och p-stav föreslås att ersättningen höjs för dessa besök. Besöken kräver extra tid för samtal med patienten, själva insättningen kräver också resurser. Kopparspiraler är kostnadsfria för patienten. Beräknad kostnad 0,9 miljoner kronor.  

Rörlig ersättning för videobesök

Under det senaste året har videobesök testats i projektform vilket nu permanentas. Videobesöken beräknas nå en ny målgrupp och leda till totalt sett fler besök. En ersättning införs för videobesök oavsett personalkategori. Beräknad kostnad 1,1 miljoner kronor.

Ny ersättning för internetförmedlat stöd och behandling 

Ett internetförmedlat modulbaserat program mot fetma pågår som projekt på barnmorskemottagning. För att möjliggöra en kommande implementering på ungdomsmottagning ska dessa vårdkontakter ersätts som ett fysiskt besök och ersätter då ett fysiskt besök.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera