Flytta europeiska läkemedelsmyndigheten till Stockholm/Uppsala

Liberalerna i Stockholms och Uppsala läns landsting välkomnar regeringens initiativ att lokalisera europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige – och vill samarbeta med regeringen för att få EMA till Stockholm eller Uppsala. Life science-klustret Stockholm/Uppsala, med sjukhusen, universiteten och industrin, ger goda förutsättningar att ta en ledande roll för läkemedelssäkerhet och forskning. Nya Karolinska Solna förstärker life science-klustret ytterligare

- Sveriges styrka inom life science talar starkt för att flytta EMA till Stockholm eller Uppsala. Med vårt landstings satsning på världens modernaste universitetssjukhus Nya Karolinska Solna har vi stärkt förutsättningarna för life science-klustret i Hagastaden och hela regionen. Det gynnar forskning, företagande och jobb, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län.

- Som liberaler beklagar vi djupt Storbritanniens beslut att lämna EU, men känner också stort ansvar för att i brett samförstånd hitta den lösning som är bäst för sakfrågorna. Stockholm-Uppsala har ett unikt starkt innovationsklimat som rankas bland de bästa i världen, och ett livskraftigt ekosystem av globala företag, nya entreprenörer, akademisk spetskompetens och moderna vårdgivare med lång tradition av samverkan, säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms län.

- Sverige är ett föredöme inom läkemedelssäkerhet och kliniska prövningar. Uppsala/Stockholm har mer än hälften av landets life science, och där finns ett gott samarbete med både universitet och universitetssjukhus, säger Lina Nordquist (L), landstingsråd i Uppsala län, apotekare och docent vid Uppsala Universitets medicinska fakultet. 

EMA (European Medicines Agency) ansvarar för vetenskaplig utvärdering, övervakning och säkerhet kring läkemedel i EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EEA. Uppgiften är att säkerställa säkra, effektiva och kvalitativa läkemedel för 500 miljoner människor, liksom för djurläkemedel. Myndigheten startade sin verksamhet i London 1995.

Regeringen på DI Debatt http://www.di.se/opinion/fyra-ministrar-lagg-eus-lakemedelsverk-i-sverige/

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sveriges styrka inom life science talar starkt för att flytta EMA till Stockholm eller Uppsala.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län