Förlossningsskadorna minskar kraftigt

Report this content

Den positiva utvecklingen med minskade förlossningsskador fortsätter i Region Stockholm. Sedan 2014 har allvarliga bristningar vid normalförlossningar minskat med 42 procent. Även vid vaginal förlossning med hjälp av sugklocka minskar de allvarliga bristningarna.

- Barnmorskorna, läkarna och hela förlossningsvården har gjort ett fantastiskt arbete med att minska de allvarliga förlossningsskadorna. Det betyder mycket för mammorna och kan påverka kvinnors hälsa och livskvalitet för lång tid, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

- Att öka tryggheten för de födande kvinnorna och barnen har varit en prioriterad uppgift både regionalt och nationellt i flera år. Gemensamma satsningar och projekt som utvecklat vården och höjt kunskapen, har burit frukt. Nu måste vi fortsätta på den positiva vägen och ge förlossningsvården förutsättningar att fortsätta höja kvalitet och trygghet. Att födslotalen går ner de närmaste åren ger utrymme för att arbeta ytterligare med kvalitet, vård- och arbetsmiljö, säger Anna Starbrink (L).

Färre förlossningsskador – fler medicinska interventioner

De senaste åren ses en positiv trend med minskade förlossningsskador (se nedan). Samtidigt ökar andelen förlossningar med medicinska interventioner ökar (åtgärder som kejsarsnitt, sugklocka, värkstimulerande dropp, ryggbedövning).

Förlossningar utan större interventioner och komplikationer varierar rätt stabilt på 80-84% men trenden är något stigande, från 80% i januari 2017 till 84% i juni 2020.

Allvarliga bristningar fortsätter minska

- 2014-2017 minskade bristningar grad III och IV med 35% (https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2018/07/kraftig-minskning-av-andelen-forlossningsskador-i-stockholm/)

- Bristningar III och IV vid vaginal förlossning (ej VE) har sedan sjunkit ytterligare, från 3,8% 2014 till 3,2% 2017 och 2,2% 2020. Det motsvarar en minskning med 42% sedan 2014 och 31% sedan 2017.

- Perinealbristning grad III och IV (vid VE) har minskat från 14,9% 2014 till 13,2% 2017 och 10,9% 2020. Det motsvarar en minskning med 27% sedan 2014 och 2,3% sedan 2017. Den stora minskningen var 2017-2018.

Siffror för 2020 till och med juli månad.

VE = sugklocka.

Siffror från Graviditetsregistret.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera