Forslund, L: Journal via nätet för alla stockholmare

 

I dag beslutar landstingsfullmäktige om införande av Journalen via nätet i hela hälso- och sjukvården. Redan har 73 000 stockholmare använt e-tjänsten för att läsa sin egen journal från andra landsting. Under 2017 ska alla vårdgivare i Stockholms län vara anslutna och alla patienter som vill kunna ta del av tjänsten

- Som patient har du rätt att ta del av din egen journal. I en modern sjukvård är det självklart att du själv kan logga in och läsa i din journal på dator, mobil eller surfplatta, utan krångel med blanketter och papperskopior. Många patienter har redan i dag säker elektronisk åtkomst till sin journal och 2017 blir det verklighet för alla – frivilligt för patienterna men obligatoriskt för alla vårdgivare.

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

- Tillgång till den egna journalen handlar om patienters rättigheter men också om säkerhet och kvalitet. Integritetskraven är höga för Journalen på nätet, och när patienter ochvårdpersonal tillsammans har koll kommer kvaliteten på informationen som finns i journalen att förbättras. I ett första steg kan patienten läsa journalanteckningar, provsvar, diagnoser, mödravård, remisstatus och få en överblick av tidigare vårdbesök. Tjänsten kommer under kommande år att utvidgas stegvis med information om exempelvis vaccinationer, läkemedel och anteckningar från BVC.

- Journalen på nätet fungerar redan idag över hela landet oavsett hemlandsting. Många stockholmare har redan utnyttjat möjligheten att ta del av sin egen journal när de fått vård i ett annat landsting under semestern eller på resa. Det stärker både trygghet, patientmakt och patientsäkerhet.

Din egen journal via nätet

Tillgång till den egna journalen erbjuds genom e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden (tidigare Mina vårdkontakter). Den tekniska lösningen blir nationell och finns redan i 16 landsting. Patienten kan se journalanteckningar från vårdbesök hos vårdgivare även i andra landsting.

700 000 unika personer har hittills någon gång loggat in i Journalen. 73 000 invånare i Stockholms län har hittills läst sin journal från andra landsting. De flesta inloggningar sker dagtid, efter ett vårdbesök, och tjänsten används flitigt av personer i alla åldrar.

Regelverk för nätjournaler och tekniska anpassningar i journalsystemet är nu klara. Landstingsfullmäktige väntas 12 september besluta om breddinförande av tjänsten, som blir obligatorisk för alla vårdgivare, såväl privata som offentliga. En pilot startar på fyra vårdcentraler från oktober, och breddinförandet startar i december då resterande sjukhus och vårdcentraler stegvis ansluts. I december 2017 ska alla vårdgivare erbjuda sina patienter elektronisk tillgång till sin journal.

I Stockholms läns landsting har journal via nätet också testats med systemet Vårdhändelser, i ett försök på Capio S:t Görans sjukhus. Erfarenheterna från Vårdhändelser tillvaratas i införandet och den fortsatta utvecklingen av Journalen, som på sikt ska erbjuda fler tjänster och utvidgad funktionalitet.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@politik.sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, spännande arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Journal via nätet börjar införas i hälso- och sjukvården iStockholms län under hösten 2016, och planeras vara helt infört hos alla vårdgivare i december 2017.
Twittra det här
Journal via nätet blir obligatoriskt för vårdgivare men är naturligtvis frivilligt för patienterna.
Twittra det här
I ett första steg kan patienten läsa journalanteckningar, provsvar, diagnoser, mödravård, remisstatus och få en överblick av tidigare vårdbesök. Tjänsten kommer under kommande år att utvidgas stegvis med information om exempelvis vaccinationer, läkemedel och anteckningar från BVC.
Twittra det här
Journalen via nätet fungerar redan i 16 landsting, och 73 000 stockholmare har hittills läst sin journal efter t ex vårdbesök på semester i andra delar av landet.
Twittra det här

Citat

I en modern sjukvård är det självklart att du själv kan logga in och läsa i din journal på dator, mobil eller surfplatta, utan krångel med blanketter och papperskopior.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd