Fortsatt hälsoarbete är ett viktigt skydd mot pandemier

Report this content

Coronapandemin har haft en påtaglig effekt på folkhälsan och dödstalen fortsätter att stiga, om än i avtagande takt. Pandemins utveckling har sett väldigt olika ut i delar av vårt län och variationen mellan olika grupper har varit tydlig. Detta bekräftas i den rapport som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med Smittskydd Stockholm tagit fram på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

       - Erfarenheterna av Coronapandemin så här långt är att smittan slår hårt mot redan utsatta grupper i socioekonomiskt utsatta områden. Där hälsan redan från början var sämre drabbas fler hårt av Corona. Trots att hela samhället drabbadats ser vi hur dödstalen med smärtsam precision följer segregationens karta, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdsregionråd.

Hitintills i år har fler människor avlidit till följd av covid-19 än antalet dödsfall av hjärtinfarkt och stroke tillsammans under fjolåret, det fastställer Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Rapporten visar också en fördelning i födelseland i relation till dödfall. Med hänsyn till gruppstorlekar, antal dödsfall per capita, är det möjligt att se att personer födda i Finland och Estland drabbas hårdas i förhållande till svenskfödda. För personer födda i Somalia, Syrien, Libanon och Turkiet är dödligheten högre än förväntat givet ålder, kön och smittspridning i området.

Rapporten visar på betjäningsområdesnivå hur dödligheten har sett ut under de första månaderna av Coronapandemin. Det finns även skillnader inom områden som ligger nära varandra i enskilda stadsdelar eller kommuner. Stadsdelar på Järvafältet, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista hade tidigt många konstaterat smittade och rapporten befäster att så är fallet.

- Pandemin har slagit fruktansvärt hårt mot många människor och mina tankar går ofta till de som på olika sätt drabbats av denna kris. Vi fortsätta arbeta för att stärka hälsan där den är som svagast i regionen genom bland annat tidiga hälsofrämjande insatser och utveckling av primärvården. Det finns många lärdomar att dra till arbetet för att rusta vårt samhälle inför kommande pandemier. Hälsan är en viktig faktor för krisberedskapen, säger Anna Starbrink (L)

Här finns rapporten i sin helhet. 

Elin Frisk, pressekreterare, Liberalerna Region Stockholm, pressnummer 08-737 25 29, elin.frisk@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera