Gör folkhälsa till nationell beredskapsfråga och mål för integrationspolitiken

Report this content

Sverige måste få en nationell strategi för hälsa, och se hälsa som en del av nationell beredskap. Liberalerna vill också att hälsa blir ett mål för integrationspolitiken. Det skriver Liberalerna i Region Stockholm i en rapport om liberal hälsopolitik, i dag på Världshälsodagen 7 april.

– God hälsa ger människor frihet. Det måste bli en nationell strategisk fråga att minska den stora ofrihet och ojämlikhet som ohälsan innebär. Med en nationell strategi för hälsa kan vi arbeta brett över alla politikområden som gynnar och påverkar hälsan – inte bara hälso- och sjukvård utan utbildning, samhällsplanering, miljö, och så vidare.

Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

– Ohälsa drabbar individen men också hela samhället. Under pandemin såg vi tydligt hur människors motståndskraft påverkades av hälsan. Vi vet också hur hälsan påverkar och påverkas av utbildning, status på arbetsmarknaden, inkomst och många andra faktorer. Därför måste folkhälsa bli en erkänd del av den nationella beredskapen och av den nationella integrationspolitiken, vilket det inte är i dag.

Det säger Amelie Tarschys Ingre (L), vice regiongruppledare och regionrådskandidat.

Bland andra liberala förslag märks bland annat strukturerade hälsosamtal på vårdcentralerna, ett nationellt äldrevaccinationsprogram och nej till nya långvariga besöksförbud i äldreomsorgen. Se mer nedan!

Liberala förslag om politik för hälsa från Liberalerna i Region Stockholm (hela rapporten bifogas som pdf-fil).

HÄLSA FÖR FRIHET

Sverige ska anta en nationell strategi för hälsa.

Folkhälsa ska bli en strategisk del av beredskapen att möta pandemier och andra hälsohot.

BARNS OCH UNGAS HÄLSA

Det behövs mer insatser för att stärka barns och ungdomars hälsa. Bland annat behövs mer insatser mot övervikten hos barn.

Ungdomsmottagningarnas ska utvecklas med ökad digital tillgänglighet och insatser som främjar psykisk hälsa. Arbetet görs i samarbete mellan regionen och kommunerna.

Tidiga insatser redan när barnen är små ska utvecklas för att stärka hälsan och stödja familjer till sunda levnadsvanor i samarbete mellan kommunerna och regionen.

HÄLSA HELA LIVET

Använd sociala utfallskontrakt eller hälsoobligationer för att främja det friska, minska vårdbehovet och frigöra resurser utan att ta pengar från vården.

Hälsosamtal ska på sikt erbjudas hela befolkningen utifrån individuell bedömning.

Ta bort alla omotiverade åldersgränser i vården. Inför mer screening utifrån individuell risk.

Inför ett äldrevaccinationsprogram och ställ krav på vaccinerad personal i vård och omsorg.

Vi säger nej till nya besöksförbud i äldreomsorgen. Däremot bör man kunna kräva att personalen är vaccinerad mot allvarliga smittor.

HÄLSA OCH INTEGRATION

Gör hälsa till ett av målen för integrationspolitiken.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska särskilt riktas till de områden där behoven är som störst, utöver de generella insatser som kommer hela befolkningen till del.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här.

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera