Gör screening till friskvård! Mammografi tillbaka på nivån före pandemin – men mer behöver göras

Report this content

Deltagandet i mammografi sjönk under coronapandemins första månader till som lägst drygt 50 procent men är nu tillbaka på tidigare nivå, drygt 70 procent. Det är dock alldeles för lågt, anser Liberalernas Anna Starbrink, som har förslag på åtgärder för att höja kvinnors deltagande i både mammografi och gyncancerscreening. Liberalerna föreslår också att anställda borde få gå på screening på arbetstid – screening som friskvård. 35.000 kvinnor över 23 år arbetar i regionen och skulle beröras.

– Screening för att upptäcka cancer är en av de mest effektiva hälsoinsatserna som finns. Därför har vi gjort all screening kostnadsfri för den enskilde – men vi behöver göra mycket mer. Att 3 av 10 kvinnor avstår från sin mammografi är ett stort problem, säger Anna Starbrink (L).

Regionen arbetar med flera åtgärder för att fler ska utnyttja erbjudanden om screening, t ex hälsokommunikatörer med flera olika språk, hemtestning, erbjudande om lungcancerscreening för kvinnor, m m. (Se mer nedan). Anna Starbrink vill särskilt lyfta fram individualiserad screening.

– I t ex mammografi undersöks alla kvinnor i ett visst åldersspann, 40-74 år, och med en viss fast intervall mellan undersökningarna, lika för alla. Men risken för att utveckla bröstcancer är individuell och dagens åldersgränser är en slags åldersdiskriminering. Genom att utgå från gener och andra riskfaktorer kan vi individanpassa screeningen i framtiden – då kommer vissa få börja på mammografi kanske redan i 20-årsåldern, och få gå mycket tätare än var 18:e månad. Och man kunde få fortsätta gå på mammografi även efter 74 års ålder, framhåller Anna Starbrink (L).

Liberalerna vill också ta upp ett förslag om screening på arbetstid till diskussion den blågröna regionmajoriteten.

– Arbetsgivaren borde verkligen uppmuntra deltagande i screening – inte minst vi som region med vårt ansvar för hälso- och sjukvård. Screening borde ses som friskvård, så anställda kan använda sina friskvårdstimmar för att gå på t ex mammografi. Kanske kan vi också undersöka om screening kan vara skäl för det som kallas ledighet för enskild angelägenhet, med lön. Och om regionen inför sådana förmåner hoppas vi förstås att andra arbetsgivare följer efter, understryker Anna Starbrink (L).

Regionens åtgärder för att öka deltagande i screening

Hälsokommunikatörer arbetar på fem språk (arabiska, somaliska, tigrinja, dari/persiska, lätt svenska och engelska) för att nå ut med information om hälsa och vård, bl a för att uppmuntra deltagande i screening.

Hemtestning för cellprovtagning mot gyncancer erbjuds sedan 2019.

Lungcancerscreening (datortomografi) erbjuds som testverksamhet till kvinnor som går på mammografi.

All screening i Region Stockholm är avgiftsfri. Befintliga screeningprogram gäller bröstcancer (mammografi), gynekologisk cancer (livmoderhalscancer etc), tjock- och ändtarmscancer (där Stockholms program var först i landet och utgör förebild), samt pulsåderbråck i buken (bukaortaaneurysm).

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera