Hälsosamtal ska minska sjukdom – och rädda liv

Report this content

Nu ska hälsosamtal testas i en ny studie på vårdcentraler i Region Stockholm. Ca 1 700 medborgare  i områden med större ohälsa och socioekonomisk utsatthet ska erbjudas att delta. Miljonsatsningen ska stimulera invånare att göra hälsosamma val i vardagen. Tidigare positiva erfarenheter visar att risken för framtida insjuknande kan förebyggas.

– Vården behöver bli bättre på att nå ut till människor med effektiva råd om en hälsosam livsstil. Det mångåriga Sollentunaprojektet visade hur framgångsrikt vårdcentraler kan hjälpa sina patienter med relativt enkla medel som hälsosamtal. Där visar uppföljningen på bättre hälsa, minskad dödlighet och att 175 liv kan ha räddats. Det är de framgångarna vi nu vill upprepa och studera, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Förslaget om en treårig pilotstudie om hälsosamtal finns i regionens budget för 2022. Tanken är att välja ut fyra stadsdelar eller kommuner där ohälsotalen och vårdbehoven är höga och erbjuda insatsen till hälften av alla invånare i en viss årskull, till exempel 50-åringar för att därefter kunna jämföra.  

– Hälsan är inte jämlik och det skiljer hela fyra år mellan kommunerna med högst och lägst medellivslängd i länet. Hälso- och sjukvården kan inte ensam lösa den ojämlika hälsan men vi kan göra mer. Om vi liksom med Sollentunaprojektet kan minska människors dödlighet, inte minst i hjärt-kärl-sjukdomar, genom att ge distriktssköterskor och läkare på vårdcentraler relativt enkla verktyg i form av hälsosamtal – då har vi fått en viktig pusselbit i det långsiktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Amelie Tarschys-Ingre (L), vice gruppledare.

Ekonomiskt beräknas satsningen till ca 5-6 miljoner kronor per år, för samtalsinsatserna, kommunikation och kontakt med patienterna, och fortbildning för medarbetare.

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink--halso--och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera