Högre krav när ny teknik införs i vården

Report this content

Sjukhus och vårdcentraler är i stort behov av modern teknik och nya IT-lösningar. Införandet av ny teknik innebär samtidigt utmaningar för att det ska kunna ske säkert och smidigt utan att vården av patienterna störs. Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) tar nu initiativ till en ny samlad process för hur ny teknik provas ut, testas och införs inom hälso- och sjukvården för att minimera störningarna för vårdverksamheten

- Vi är i akut behov av att snabbare fasa ut och skrota gamla, dåligt fungerande IT-system i vården. Nya, moderna lösningar för såväl medicinteknik som informationshantering kommer att innebära ett stort lyft för hela vården – för patienterna och för vårdpersonalens arbetsmiljö. Ny teknik måste dock införas på ett tryggt, säkert och strukturerat sätt som inte stör den ordinarie verksamheten.

Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) om behovet av att stärka testkapaciteten för IT, medicinteknik och nya digitala lösningar i hälso- och sjukvården.

- När landstinget de närmaste åren genomför ett omfattande tekniskt generationsskifte med nya journalsystem, fler e-tjänster och ny medicinteknik måste vi stärka vår förmåga att på förhand identifiera och undvika tekniska brister. De tekniska inkörningsproblem som vi exempelvis sett på Nya Karolinska Solna, inom ambulanssjukvården eller vid uppdateringar av journalsystemen måste undvikas så långt det är möjligt. En bättre och mer sammanhållen process för ny teknik kan också ge ännu bättre förutsättningar för innovatörer och entreprenörer i och utanför vården att testa sina nyskapande idéer och lösningar, påpekar Daniel Forslund (L).

Som ordförande i Landstingsstyrelsens Innovationsberedning kommer Daniel Forslund (L) att lägga fram förslaget om en mer samlad och trygg process för införande av ny teknik i Stockholms sjukvård. I förslaget ligger också ett uppdrag att stärka testkapaciteten i landstinget, genom att etablera interna testmiljöer eller samutnyttja nationella testresurser. Exempelvis har landstingens gemensamma IT-bolag Inera AB nyligen skapat en nationell testmiljö för eHälsa genom övertagande av Nordic Medtest, som tidigare drevs av Landstinget i Värmland. Stockholms läns landsting har tidigare även fattat beslut om en ny sammanhållen IT-organisation, där förbättringen av införande och testning för ny teknik passar väl in.

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

En mer samlad och trygg process för införande av ny teknik i Stockholms sjukvård ska tas fram.
Twittra det här
Också testkapaciteten i landstinget ska stärkas.
Twittra det här

Citat

Vi är i akut behov av att snabbare fasa ut och skrota gamla, dåligt fungerande IT-system i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd