Injektionsrum föreslås bli liberal politik

Report this content

Liberalernas landsmöte föreslås besluta om att injektionsrum i beroendevården bör prövas. Syftet är att förbättra hälsan och minska dödsoffren vid sprutmissbruk. Det är en vidareutveckling av sprututbytesprogrammen. Anna Starbrink (L) representerar partistyrelsen och Romina Pourmokhtari är ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF).

- Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk, säger Anna Starbrink (L).

Liberala ungdomsförbundet har motionerat till Liberalernas landsmöte om att införa injektionsrum, ett förslag som partistyrelsen bejakar.

- Vården för missbrukare måste utgå från evidens, vad vi vet fungerar. Injektionsrum har funnits länge i flera andra länder och det finns inga tecken på att det ökar missbruk, utan däremot minskar hälsoriskerna. Sverige måste minska narkotikadödligheten och injektionsrum är ett viktigt steg, säger Romina Pourmokhtari, LUF.

Injektionsrum väntas också innebära minskad droganvändning i offentlig miljö.

- Injektionsrum ökar också tryggheten generellt. Färre injicerar droger på stan eller i parker och dessutom minskar risken för att sprutor sprids i omgivningen där de kan hittas av andra, påpekar Anna Starbrink (L).

Injektionsrum: Fakta och bakgrund

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige. Så här skriver partistyrelsen i sitt förslag till landsmötet:

”Liberalerna har länge drivit på införandet av sprututbytes­verksamhet runt om i landet. Det är ett arbete som måste fortsätta. När det gäller injektionsrum vore detta ett nytt inslag i svensk beroendevård, men exempel finns i andra länder. Beroendevården behöver utvecklas och vila på evi­dens. Partistyrelsen ser därför med intresse på möjligheten att någon region går före och prövar frågan utifrån målgrup­pens behov i anslutning till sprututbytesverksamhet. Utifrån detta bör sedan lärdomar dras innan vi kan ta ställning till att särskilda injektionsrum införs brett i hela landet. Upp­sökande insatser utvecklas för närvarande runt om i lan­det, exempelvis genom mobila hälsomottagningar. Det är en utveckling som Liberalerna ska fortsätta att verka för.”

Injektionsrum finns ibland annat Danmark, Norge, Spanien och Schweiz (där det började 1986). Erfarenheter från runtom i världen visar att injektionsrum har inneburit omedelbar förbättring av hygien och säkert användande – minskar mönster kring smittspridning av HIV och hepatit. En studie i Sydney visar att det var färre 112-samtal kopplade till överdos när man öppnade sina injektionsrum (avlasta akutvården). Summerat: fördelen är ökad och säkrad hygien kring bruk (särskilt bland brukare som ofta använder), ökad tillgång till vård och socialtjänst och minskad ”offentlig” droganvändning. Det finns ingen forskning som visar att tillgången till injektionsrum ökar drogbruk eller frekvens av injektion.

Läs mer hos EU-organet European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms_en

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Mer om Romina Pourmokhtari, LUF: https://www.luf.se/romina/

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera