Konsten blir central vid ombyggnationen av Karolinska Huddinge

Report this content

Ombyggnationen av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge går nu in i slutskedet. I samband med detta påbörjas arbetet med ett konstprogram för de inre delarna av byggnationen, så som väntrum och entré. Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om en budget på 1 400 000 kr i konstanslag för byggnaden.

- Konsten fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Konst kan hjälpa patienter och anhöriga att skifta fokus, om än för en stund, från sjukdom och sorg till något annat. De skapar ett mänskligt tilltal i lokaler som sedan tidigare haft en institutionsprägel, säger Cecilia Elving (L) ordförande i kulturnämnden.

Syftet med konstprogrammet är att ge nya akuten en sammanhållen konstnärlig gestaltning anpassad till lokalerna och samtidigt skapa en omhändertagande miljö för patienter, anhöriga och vårdens medarbetare. De platser som är särskilt tilltänkta för uppdraget är akutens entré, väntplatser, korridorer och arbetsstationen. Tanken är också att arbeta med takhängd kost och konstnärlig gestaltning i taket.

Efter att nämnden fattat beslut påbörjas omgående arbetet med att utarbeta en projektplan samt utlysning och utformning av gestaltningsuppdrag. Produktion av konstnärlig gestaltning påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klar för installation hösten 2021.

- Vi är väldigt stolta över arbetet som sker med konsten på Karolinska Huddinge. Med konstprogrammet som stöd ser jag fram emot att akuten kommer att få en genomtänkt konstnärlig gestaltning som är väl anpassad till dagens vårdkrav, säger Cecilia Elving.

Kulturnämnden fattade beslut om att godkänna konstprogrammet för akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge på sammanträdet den 23 oktober.

Elin Frisk, pressekreterare, Liberalerna Region Stockholm, pressnummer 08-737 25 29, elin.frisk@sll.se

Pressbild på Cecilia Elving

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. Vi styr regionen i en blågrön majoritet. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera