L: 120 mkr till bättre IT-system för patienter och personal

Report this content

Region Stockholms digitala vårdmiljö ska uppdateras. Det berättar Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet. 120 miljoner kronor kommer att satsas under 2022 för att göra ett generationsskifte av vårdens IT-miljö och säkerställa att vårdens IT-stöd medför största möjliga patientnytta.

– Det handlar om att se till att exempelvis journalsystem, gränssnitt och datalagring är anpassade utifrån vad som är bäst för patienterna. Dagens system är ofta alltför ineffektiva vilket innebär att vårdens personal tvingas lägga en orimligt stor del av sin arbetstid på administration i stället för att träffa patienter, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet.

Beslutet fattades av regionstyrelsen och syftar till att skapa förutsättningar för vårdens digitalisering, stötta digitalisering som skapar mervärde för patienter och medarbetare, komplettera med lösningar där digitalt stöd saknas och ersätta IT-stöd som når slutet av sin livscykel.  

Cirka 55—65 miljoner kronor (d.v.s. omkring hälften av de medel som avsatts) har redan öronmärkts för relaterade projekt. Dessa projekt är kopplade till bland annat behovet av ett regionalt vårddatalager och till anslutning till nationell läkemedelslista.

– Det allra viktigaste är att ha personalens och patienternas bästa i fokus under hela arbetet. Systemen måste vara förankrade i verkligheten och baseras på vad som fungerar bäst i praktiken snarare än på vad som verkar bäst i teorin, säger, Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet.

MER INFORMATION

Ärendet gäller Medel 2022 för generationsskifte avseende vårdens IT-miljö (RS 2022–0174). Regionstyrelsens beslut lyder:

”Sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om insatser inom ramen för de inom regionstyrelsens anslag avsatta 120 miljoner kronor som ska gå till generationsskiftet i vårdens it-miljö.”

Enligt beslutet, som fattades 2022-03-23, är fyra områden särskilt prioriterade:

  1. Digitalisering som skapar värde här och nu för patienter och medarbetare
  2. Ersätta it-stöd som når slutet av sin livscykel
  3. Komplettera med lösningar där digitalt stöd saknas
  4. Skapa förutsättningar för vårdens digitalisering
Erik Torstensson
Pressekreterare
08-123 438 80
erik.torstensson@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera