Liberalerna vill göra det enklare för cykel i kollektivtrafiken

Report this content

Liberalerna har sedan tidigare arbetat för att möjliggöra för cykel i kollektivtrafiken. Detta genom att bland annat varit drivande i att de nya vagnarna i tunnelbanan ska vara utformade för att möjliggöra att ta med cykel. I arbetet med regionens budget för 2020 vill Liberalerna prioritera att Region Stockholm underlättar för cyklister i kollektivtrafiken.

- Cykeln som transportmedel har en given plats i en hållbar och modern region. Att välja cykel som ett komplement till kollektivtrafiken ska vara både enkelt och smidigt. I dag är det alltför svårt att kombinera cykel och kollektivtrafik. Därför vill vi driva på för en rad åtgärder för att möjliggöra för fler att cykla, säger Sara Svanström (L), gruppledare i trafiknämnden.

Liberalerna har tidigare drivit igenom att hopfällbara cyklar ska få tas med i kollektivtrafiken. Det är idag inte möjligt att ta med en vanlig cykel på bussen. På pendeltågen och Saltsjöbanan är det möjligt, om än med begräsningar för rusningstrafik, uppgångar och vissa sträckor. Cykel får även tas med på pendelbåtarna i mån av plats. I takt med att nya vagnar till spårtrafiken köps in vill Liberalerna att dessa ska anpassas för att cykeln ska få plats. Liberalerna vill också testa att tillåta cykel på våra lokalbanor utanför rusningstrafik och tillåta att cykel tas med på bussar och sätts på särskilda cykelställ som sitter fast framför bussen, såsom i exempelvis Seattle. Vid större kollektivtrafiknoder runtom i länet behövs fler säkra cykelparkeringarar med cykeluthyrning och service såsom cykelpump. Dessa ska vara kostnadsfria för dem med giltig SL-biljett.

- Vi vill underlätta för de som önskar att ta med cykeln i kollektivtrafiken och göra så kallade kombinationsresor mellan cykel och buss/lokalbanor. Genom att tänka på hela resan – dörr till dörr – ökar vi cykelns konkurrenskraft och underlättar för pendlingen. Att möjliggöra för cykel i kollektivtrafiken gynnar oss som region och de som dagligen sätter sig på sadeln, säger Sara Svanström, gruppledare i trafiknämnden.

Fakta: Cykel i kollektivtrafiken

Idag cyklar ungefär 9 procent av resenärerna till eller från tåget i Sverige. När Sifo undersökte svenska folkets cykelvanor svarade 45 procent av de tillfrågade att de skulle cykla mer om det fanns möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken. 7 procent av alla resor som görs i Stockholms län idag görs med cykel och 17 procent av alla resor till och från arbete/skola görs med cykel. I Köpenhamn görs 27 procent av alla resor på cykel och 45 procent av alla som jobbar/går i skola i Köpenhamn reser dit med cykeln. Köpenhamn har det senaste åren satsat på att förenkla för cyklister. Länge har man tillåtit cykeln på tunnelbanan/pendeltåget och 2010 tog man bort den extra avgiften som fanns ifall man ville ta med cykeln i kollektivtrafiken. 2010 medtogs 2 miljoner cyklar om året på tågen och 1 av 42 tågresor gjordes med cykel. 2014 medtogs 9 miljoner cyklar på tågen och 1 av 10 resor görs nu mera med cykel. I Amsterdam har antalet resor till kollektivtrafiknoder ökat när man byggt särskilda cykelparkeringshus med lås, cykelställ och cykelpump.

Elin Frisk
Pressekreterare
08-737 25 29
elin.frisk@sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Sara Svanström finns här: http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/sara-svanstrom--l--vice-ordforande-landstingets-trafiknamnd,c1949314

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera