Nu startar vaccination för socialt utsatta

Report this content

Hemlösa och andra riskgrupper som lever i stor utsatthet ska från och med denna vecka erbjudas vaccination mot covid-19 via de vårdverksamheter som de vanligen har kontakt med. Istället för att behöva boka tid på vaccinationsmottagningarna ska vaccin finnas tillgängligt där människor i hemlöshet brukar röra sig. Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) och socialborgarrådet Jan Jönsson (L) besökte igår Pelarbackens vårdmottagning för hemlösa för att se hur arbetet praktiskt går till.

– Covid-pandemin riskerar att slå hårt mot det glömda Sverige, människor som riskerar att falla mellan stolarna i samhällets trygghetssystem är också utsatta för risken att smittas, och att smitta andra. Jämlik vård betyder att vi får göra särskilda ansträngningar för att nå personer som lever i samhällets marginaler. Genom att gå via de vårdverksamheter som redan arbetar med bland andra hemlösa personer, kommer vi kunna nå ut snabbt och effektivt, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L), Region Stockholm.

– Stadens hemlösa är en av de mest utsatta riskgrupperna, så jag är verkligen glad att vaccineringen av dem nu sätter igång. Vi kommer att jobba genom våra uppsökare på Centralstationen och i staden i övrigt för att snabbt nå ut med information så att så många som möjligt kan vaccinera sig. I takt med att samhället öppnas upp ska denna grupp ges samma möjligheter som andra att kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L), Stockholms stad.

Vaccination för hemlösa och utsatta grupper

Vårdgivaren SLSO får huvudansvar (SLSO är regionens egen vårdgivare för närsjukvård, dvs vårdcentraler, psykiatri, geriatrik m m som drivs i regionens egen regi).Gruppen omfattar personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller t ex personer som lever i hemlöshet, missbruk, m fl.

Vaccinationskampanjen kommer att använda flera olika befintliga verksamheter:

  • Vårdcentraler
  • Stora mottagningar riktade till målgrupperna:
    • Capio hemlösa Pelarbacken (når ca 1 400 personer)
    • Sprututbyte (når ca 1 800 personer)
    • LARO (metadon/subutex-mottagningar) (når ca 770 personer)

Totalt knappt 4 000 personer med ca 20-30 % överlappning (samma personer besöker ibland flera verksamheter)

  • Mobila enheter för hemlösa kompletterar

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875

Pressbild Jan Jönsson finns här https://www.mynewsdesk.com/se/liberalerna-stockholms-stadshus/images/jan-joensson-1877251

 

Följ liberala nyheter i Stockholms län:

news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Prenumerera